Filmtip: La Mif

Vanaf 24 maart is de film La Mif in de bioscoop. La Mif, te vertalen als De Fam., vertelt het verhaal van zeven jonge vrouwen die samenwonen onder hetzelfde dak, als een familie, zonder dat ze daar zelf voor kozen. Het geeft de complexiteit van opgroeien in de jeugdzorg op een eerlijke en energieke manier weer en laat zien hoe complex de rol van begeleider is.

la mif
Bron: Vedette

Met ieder hun eigen achtergrond en levensverhaal vinden de jongen vrouwen in deze opvang iets wat lijkt op een thuis. Ze delen vreugde en verdriet en rebelleren hartstochtelijk tegen de tekortkomingen in hun leven. Bevlogen directeur Lora doet er alles aan om de groep zo goed mogelijk te ondersteunen, maar haar emotionele inzet is eindig en conflicten zijn onvermijdelijk in deze diverse surrogaatfamilie.

Regisseur Fred Baillif is zelf opgeleid als jeugdzorgwerker en haalde het grootste deel van de cast ook uit de jeugdzorg, zowel jongeren als begeleiders. De film won Beste Film in Berlijn en de Bayard d’Or en Prix d’Agnes in Namur.

Naast dat het een mooi en rauw verhaal is, is de film voor professionals ook te gebruiken als case study. Of als oefenmateriaal in het beroepsonderwijs en universiteit om een idee te krijgen van hoe het er aan toegaat in de maatschappelijke opvang.

 


Magazine over ‘Onvoldoende beschermd’ van cie De Winter

Ook in Nederland is er veel te doen rondom de jeugdzorg. De aanbevelingen die de commissie De Winter in 2019 deed, blijven onverminderd van belang. Lees hier wat er ook alweer in stond.