1. Actueel
  2. Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig tekort
Jeugdzorg

Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig tekort

Op 7 september 2022 is de evaluatie van de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de zorg voor kwetsbare kinderen ernstig tekortschiet door problemen in de jeugdzorg. Volgens onderzoekers van Universiteit Leiden, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), moet er direct actie genomen worden door de Tweede Kamer en het kabinet.

In 2015 werd de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen ingevoerd. De wet moest ervoor zorgen dat kinderrechters en jeugdbeschermers op tijd de juiste kinderbeschermingsmaatregelen nemen, en dat zij zich hierbij laten leiden door wat het beste is voor het kind. Het doel: effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. De onderzoekers concluderen dat sinds de invoering van de wet, kinderen in de knel juist slechter worden beschermd. Volgens de onderzoekers komt dat mede door de nieuwe Jeugdwet die ook in 2015 van kracht werd, waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. ‘Alleen als kinderen en ouders echt geholpen kunnen worden, is het te rechtvaardigen dat de overheid zich zo ingrijpend bemoeit met het gezinsleven’, stellen de onderzoekers. Vaak is dat nu niet het geval. De problemen in de jeugdzorg en de jeugdbescherming zijn zo groot dat je je kan afvragen of de overheid onder die omstandigheden nog wel het recht heeft om in te grijpen in een gezin.

Urgentie en daadkracht is nodig

‘Dit is een rapport waaruit opnieuw en nog luider klinkt dat de rijksoverheid en gemeenten ernstig tekortschieten in hun grote verantwoordelijkheden om hulp en bescherming mogelijk te maken voor de tienduizenden kinderen en ouders die dat het meest nodig hebben’, aldus Mariëlle Dekker, directeur van Augeo Foundation. ‘De oplossingen zullen uit meerdere hoeken moeten komen, van financiering om caseload te verlagen en specialistisch zorgaanbod beschikbaar te krijgen, tot professionalisering, versterking van de rechtspositie van kinderen en ouders, betere analyses van gezinsproblemen met ook passende hulp voor bestaanszekerheidsproblemen en nog veel meer! Ook wij sluiten ons aan bij de vele oproepen tot het tonen van urgentie en daadkracht om op korte termijn te komen tot meer en betere steun en bescherming van kinderen, ouders en jeugdbeschermingsprofessionals. Er is veel meer nodig dan het op dezelfde voet voortgaan met de verbeterplannen die er al langer zijn.’

Kinderen worden te weinig gehoord

Uit het rapport blijkt ook dat kinderen zelf, vooral als ze jonger zijn dan 12 jaar, te weinig worden gehoord. De jongeren die aan het onderzoek meewerkten, gaven duidelijk aan dat zij vinden dat onder meer de jeugdbeschermers onvoldoende naar hen luisteren. De onderzoekers: ‘Het gevoel dat er over hen beslist wordt en niet met hen, is voor de jongeren met wie wij spraken zeer frustrerend.’ Meer over het centraal stellen van kinderen, lees je in deze special van Augeo Magazine.

Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het WODC, het wetenschappelijk onderzoekscentrum van het ministerie. Hieronder kun je de eindevalutatie vinden om verder te lezen.

'Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen'

Meer lezen?

  • Eerder deed Augeo Foundation al, samen met Defence for Children, KidsRight, Het Vergeten Kind en Stichting Kinderpostzegels een oproep aan de Rijksoverheid om verderstrekkende stelselverantwoordelijkheid te nemen. Want hulp en steun is nodig. Lees 'Kinderen staan ongelooflijk in de kou'.

  • In een reactie naar aanleiding van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming over het slimmer organiseren van het stelsel, deden wij ook diverse aanbevelingen waarbij de belangen van het kind en de ouders voorop staan. Lees 'Position paper Consultatie toekomstscenario gezinsbescherming'.