Geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid

Vandaag is de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Dat is niet voor niets. Zowel mannen als vrouwen hebben te maken met huiselijk geweld. Als dader of als slachtoffer. Maar geweld tegen vrouwen ziet er wezenlijk anders uit dan geweld tegen mannen. Hoe ziet geweld tegen vrouwen eruit? En waarom is het belangrijk aandacht te hebben voor deze verschillen?

Vrouwen vaker slachtoffer en vaker letsel en verwondingen

In gezinnen waar geweld speelt, zien we dat mannen én vrouwen (ernstig) geweld gebruiken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder zo’n duizend gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Maar vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstig geweld en hebben vaker letsel en verwondingen. Bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen geven aan dat ze letsel opliepen in een ruzie met de partner. Ook zijn vrouwen vaker slachtoffer van seksueel geweld (meer dan 1 op de 5 vrouwen, tegenover 1 op de 11 mannen). Vrouwen ervaren dus meer en ernstiger geweld dan mannen, en de controle over hun leven door hun partner is meestal veel groter. Daarnaast worden vrouwen vaker geconfronteerd met manipulatie, dwang en isoleren. Mannen ervaren vaker geweld doordat de vrouw psychische problemen heeft of depressief is.

Gendergerelateerd geweld

Genderongelijkheid speelt een belangrijke rol in het ontstaan en voortduren van geweld tegen vrouwen. Gender gaat over rollen, gedragingen en eigenschappen die een maatschappij passend vindt voor vrouwen of mannen. Bijvoorbeeld het idee dat mannen stoer moeten zijn en vrouwen zorgzaam. Stereotiepe genderrollen en verwachtingen leiden vaak tot verschillen in macht, afhankelijkheid en geaccepteerd gedrag tussen mannen en vrouwen. Zo plegen mannen die genderstereotype opvattingen hebben, eerder gendergerelateerd geweld dan mannen die dit niet hebben. Vrouwen zijn eerder slachtoffer van geweld als ze deze opvattingen hebben. Hier lees je meer over de relatie tussen gender en geweld.

Aandacht voor verschillen

Om gendergerelateerd geweld te stoppen, is een gendersensitieve aanpak belangrijk. Dit wil zeggen: aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en hun sociaalculturele rollen. Dit begint al bij kinderen en jongeren. Zo zet Act4Respect zich in voor gelijkwaardige relaties onder jongvolwassenen. Dit doen zij bijvoorbeeld door te werken aan preventie met een sociale normcampagne, zoals de jongeren campagne ‘Generatie ja…en?’ tegen stereotypen normen.

Kortom, het aanpakken van genderongelijkheid is een belangrijke stap in het voorkomen van geweld tegen vrouwen.