Goede scholing voor aandachtsfunctionarissen

Steeds meer organisaties hebben een aandachtsfunctionaris die het gebruik van de meldcode bevordert en onder de aandacht brengt. Hiermee groeit de vraag naar opleiding en training voor de aandachtsfunctionarissen. Hoe borg je de kwaliteit hiervan?

Meisje kijkt door vergrootglas in camera

Er zijn nu nog geen kwaliteitseisen waaraan trainingen voor aandachtsfunctionarissen moeten voldoen. Wel is inmiddels duidelijker waar een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor is. Er is er een taakprofiel ontwikkeld. Daarin staat wat de functie inhoudt en wat van een aandachtsfunctionaris mag worden verwacht.

Certificering

Augeo foundation, Movisie, Nji en LVAK zetten zich in voor kwaliteitseisen voor opleiding en training van de aandachtsfunctionarissen, op basis van de competenties uit het taakprofiel.

Ook worden er criteria opgesteld voor de trainer die de training aandachtsfunctionaris uit gaat voeren. Aanbieders van deze training kunnen vanaf april 2020 een aanvraag voor certificatie indienen bij een onafhankelijke certificeringsinstelling (Hobeon). Ze laten dan zichzelf en hun scholingsaanbod toetsen aan de hand van de kwaliteitseisen.
Lees hier meer over het Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer lezen:

Actueel: Hoe kunnen we als school Marit helpen?

Augeo Magazine: Gevolgen op lange termijn voorkomen

Scholing over de meldcode

Bekijk ook:

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

meldcode vraag

Giovanni zit in de box

Maaike is ergotherapeute. Giovanni is de jongste uit een gezin met twee kinderen. Wat zou jij doen?

Meldcodeproof

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet jij over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geef 10 antwoorden en kom er achter of jij 'meldcodeproof' bent.  Doe de test