Hoe stoppen we het geweld in de jeugdzorg?

Het rapport van de commissie De Winter over geweld in de jeugdzorg heeft goede adviezen. Maar er is meer nodig om de jeugdzorg écht veilig te maken. De Jongerentaskforce geeft vijf concrete punten die de jeugdzorg direct verbeteren.

1. Voorkom plaatsing in (gesloten) instellingen zoveel mogelijk 

Zorg dat jongeren minder snel uit huis worden geplaatst, want dat is niet altijd nodig. Dat begint bij preventie. Bijvoorbeeld door goede vroeg-signalering, screening, meer psychiatrische deskundigheid in de lokale jeugdhulp aan de voorkant én intensieve ambulante hulp aan huis. Daarnaast moet zo snel mogelijk het actieplan ‘De best passende zorg’ voor kwetsbare jongeren worden uitgevoerd. Zo komen er alternatieven voor gesloten plaatsing. Voor jongeren met meervoudige complexe problemen is een passende behandeling nodig, bijvoorbeeld in de landelijke specialistische centra die Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks voorstelt.

2. Verklein groepsgroottes

Als begeleiders meer persoonlijke aandacht kunnen geven, hoeven jongeren niet zo vaak te worden gesepareerd. Nu staat de groepsveiligheid voorop, en dat gaat soms ten koste van het individu. 

3. Geef de gezinsvoogd méér tijd zodat hij er ook op goede momenten voor het kind is

Jongeren zijn regelmatig de dupe van steeds wisselende gezinsvoogden, of voogden die hun werk niet goed kunnen doen omdat ze te veel jongeren moeten begeleiden in te weinig tijd. De jongeren krijgen dan te weinig tijd en aandacht, waardoor er geen vertrouwensband ontstaat. Een voogd moet meer tijd maken voor het kind zelf, en er niet alleen zijn als het níet goed gaat. Persoonlijk contact is belangrijk. Ook af en toe samen een ijsje eten is belangrijk, en langskomen als een kind een diploma heeft behaald.

4. Bespreek geweld met kinderen 

Maak uit huis geplaatste kinderen weerbaarder door hen te informeren over wat ze kunnen doen als ze te maken krijgen met geweld. Zorg dat je benadrukt dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij het kind ligt. 

5. Begeleid kinderen tot 21 jaar

Laat een jongere niet al los bij 18 jaar. Zorg met een wetsaanpassing dat jongeren tot 21 jaar begeleiding krijgen. Zodat jongeren meer tijd krijgen om op eigen benen te staan.

Benieuwd naar wat de Jongerentaskforce nog meer heeft geschreven over de jeugdzorg? Bekijk hier de Jeugdzorgspecial. 

 

Lees ook

Jongerentaskforce

Maak kennis met de Jongerentaskforce!

De Jongerentaskforce deelt eigen ervaringen om professionals te helpen in hun aanpak van kindermishandeling.

Naar de Jongerentaskforce

Lees de Jeugdzorgspecial

Lees hier de belangrijkste uitkomsten van het eindrapport van de commissie-De Winter ‘Onvoldoende beschermd’ over de jeugdzorg. Lees verder

suicidale jongeren

Omgaan met suicidale jongeren in de klas

In iedere middelbare-schoolklas zitten gemiddeld drie leerlingen die weleens denken over zelfdoding. Hoe kunnen scholen hiermee omgaan? Lees verder