Impact van de coronacrisis

Augeo Actueel

De maatregelen zijn versoepeld, maar de coronacrisis is nog niet voorbij. Veel kwetsbare kinderen en gezinnen zullen de gevolgen nog lang voelen.

De coronacrisis heeft op iedereen invloed. Schoolsluiting, het stilvallen van het sociale leven en thuiswerken heeft in veel gezinnen voor stress en spanningen gezorgd. De lockdown lijkt alweer lang geleden, en niet iedereen wordt even hard geraakt. Maar voor een grote groep gezinnen is de coronacrisis nog lang niet voorbij. Bij kwetsbare gezinnen is ‘corona’ extra hard aangekomen en zullen de naweeën nog lang voelbaar zijn.

Veerkracht

Tegelijkertijd tonen veel van deze kwetsbare gezinnen een grote veerkracht en zelfredzaamheid. Dat is goed nieuws. Toch is het belangrijk om deze gezinnen te blijven volgen, omdat we niet weten of dat een tijdelijk effect is. Hoe lang kunnen gezinnen alle ballen in de lucht houden in onzekere en stressvolle tijden?

Het zijn onzekere tijden. De problemen van deze gezinnen zijn structureel en meervoudig. En er kan nog een lockdown komen. Ook de zomervakantie kan zorgen voor nieuwe spanningen: gezinsleden zitten weer op elkaars lip, hulpverleners zijn nog steeds minder beschikbaar en activiteiten liggen soms stil. Alle reden dus om aandacht te schenken aan de invloed van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen. Over hen gaat de speciale editie van Augeo Magazine. Lees 'm!

Lees Augeo Actueel: Impact van de  Coronacrisis

Lees ook:

Huiselijk geweld bij werknemers

Voor HRM/ARBO
Wees alert op oplopende stress en signalen van huiselijk geweld. Gratis tot 1 december.

Handle with Care op school

Steun bieden in de klas

Op mijn school heb ik een Handle with Care signaal ontvangen, wat kan ik doen? Lees meer

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care