‘Leren over kindermishandeling drukt je met de neus op de feiten’

Scholing zorgt voor bewustwording

Ambulancemedewerkers van de Veiligheidsregio Kennemerland scholen zich momenteel bij over de meldcode. ‘Wij vallen onder de sector gezondheidszorg. Het is fijn dat de cursus helemaal op maat is voor de ambulancemedewerkers. Want wij maken hele andere dingen mee dan bijvoorbeeld een huisarts of kno-arts.’ 

Volgens de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is het verplicht voor professionals bijvoorbeeld uit de gezondheidszorg en het onderwijs om te werken met een meldcode. Een meldcode is een hulpmiddel, een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een ambulancemedewerker of leerkracht moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Marijke is ambulanceverpleegkundige én aandachtsfunctionaris: ‘Door de online scholing wordt je met je neus op de feiten gedrukt. Natuurlijk weet je dat er geweld of verwaarlozing voorkomt bij gezinnen, maar hoe vaak? In welke vorm? Het is confronterend en zorgt voor bewustwording. Dat is al een grote winst. In relatief korte tijd, ongeveer anderhalf uur, krijg je veel informatie die goed gedoseerd is. De filmpjes en voorbeelden zijn heel herkenbaar.’ 

Ook voor de ambulancechauffeurs

Op de ambulance heb je altijd een ambulanceverpleegkundige en een chauffeur. De chauffeurs moeten zich ook houden aan de meldcode. Marijke: ‘Dit weten ze vaak niet. Vooral om dat zij geen medisch dossier maken. Maar de chauffeurs zijn net zo verantwoordelijk. Ook zij leren bij de scholing over de meldcode wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook dat ze bijvoorbeeld terecht kunnen bij de aandachtsfunctionaris, of dat ze kunnen overleggen met Veilig Thuis.’ 

 

Lees ook

Kindermishandeling 30 dagen top-of-mind

Gratis App! Voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Elle dag een weetje, quiz, vragen of filmpje. Download de app

Meldcode scholing

Scholing over de meldcode

Word meldcodeproof!

Doe de demo voor ambulancemedewerkers 

Hoe werk je als ambulancemedewerker met de meldcode? Doe de demo