Scholing in Oostenrijk en Suriname

Ziekenhuizen in Wenen en Paramaribo starten met online-scholing van Augeo

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

De Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Wenen en het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo beginnen deze maand met het scholen van artsen en verpleegkundigen. Beide ziekenhuizen gebruiken de online cursussen van Augeo. Ze willen in korte tijd hun artsen en verpleegkundigen dezelfde basiskennis verschaffen.

Face to face

Daarna volgt een teambijeenkomst over specifieke vragen waar ze tegenaan lopen in hun eigen ziekenhuis. In Suriname wordt de e-learning gecombineerd met de face to face-cursus WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen en SEH artsen), die door Nederlandse artsen zal worden gegeven.

Online cursussen in Engels en Duits

Voor Engelstalige en Duitstalige ziekenhuizen heeft Augeo een online scholingspakket op maat: membership for English speaking hospitals en membership for German speaking hospitals. Op de website is een pagina ingericht om met hen ervaringen in de aanpak van kindermishandeling in Nederlandse ziekenhuizen te delen. Met informatie over de effectiviteit van online scholing, de inzet van screening tools (zoals de kindcheck) en de monitoring vanuit de Inspectie op het werken met de meldcode.

Implementatie

Uiteraard ondersteunt Augeo deze ziekenhuizen ook bij de implementatie met Engelse en Duitse handleidingen, instructievideo’s en een Engelse en Duitse leeromgeving.

Meer informatie over de memberships.