Slachtoffers van geweld hebben geen tijd om te wachten

Hoe erg moet het worden voor ik hulp krijg? Dat vragen veel slachtoffers van huiselijk geweld zich af. Voor veel slachtoffers wordt het er sinds de eerste lockdown niet beter op. Daarom de oproep aan het kabinet om nú in actie te komen.

Marit

Het aantal kinderen dat slachtoffer werd van mishandeling of verwaarlozing of dat thuis getuige was van geweld, was tijdens de eerste lockdown al ruim twee keer groter dan daarvoor, zo bleek uit Leids onderzoek. Crisisdiensten lopen over en De Kindertelefoon staat roodgloeiend. Ook slachtoffers van partnermishandeling wachten vaak maanden op hulp. Gemiddeld melden slachtoffers van partnergeweld zich pas na het 33ste incident. Bovendien gaat in meer dan de helft van de gezinnen het geweld ná de melding gewoon door.

Kirsten van den Hul (Tweede Kamerlid PvdA), Mariëlle Dekker (Augeo Foundation), Anke van Dijke (Fier), Esmé Wiegman (Valente) en Nicole van Gelder (savewomen.nl en Radboudumc) vragen het kabinet in actie te komen. Het is de hoogste tijd dat het kabinet deze onzichtbare slachtoffers van de lockdown eindelijk serieus neemt. Kom in actie, voor het te laat is. Zet de aanpak van huiselijk geweld bovenaan de agenda. Juist nu. Maak het melden van en hulp vragen bij geweld makkelijker. Benadruk dat 'blijf thuis' niet geldt voor wie thuis niet veilig is. 
Verlies gezinnen niet uit beeld door ze proactief te volgen, juist nu de deuren gesloten zijn. Zet welzijnswerkers en buurtsportcoaches in om wekelijks contact met kwetsbare kinderen te houden.
Zorg voor goede opvang van middelbare scholieren in kwetsbare thuissituaties. Bied financiële ondersteuning aan organisaties die door de toenemende hulpvragen via bijvoorbeeld chatfuncties tijdelijk hogere kosten hebben. Zorg dat politie en scholen elkaar snel laten weten welke kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben. Investeer in voldoende noodopvangcapaciteit, en pak eindelijk die wachtlijsten aan. Slachtoffers van geweld achter de voordeur hebben geen tijd om te wachten. 

Lees ook

Deze gesprekshandreiking helpt de aanpak van kindermishandeling

Lees verder

Jongen

Kindermishandeling kan het brein levenslang beschadigen

Lees verder

Veel meer slachtoffers van mishandeling tijdens de lockdown

Lees verder