1. Actueel
  2. Waarom Harry Potter een held werd en Tom Riddle Voldemort

Waarom Harry Potter een held werd en Tom Riddle Voldemort

Het is bekend dat kinderen die vervelende gebeurtenissen meemaken in hun jeugd vaker psychische klachten ontwikkelen, zoals Tom Riddle. Maar we weten ook dat er Harry Potters zijn waar het ondanks de nare gebeurtenissen later wel goed mee gaat. 'Hoe komt dit?'. Dit vraagt hoogleraar Christel Middeldorp zich af in haar oratie. 'En wat betekent dit voor de hulpverlening?' Met andere woorden: hoe kunnen we er aan bijdragen dat kinderen zich niet zo ontwikkelen als Tom Riddle?

Even voor wie niet bekend is met de Harry Potter verhalen. Tom Riddle groeide heel eenzaam op in een weeshuis. Hij ontpopt zich tot de kwaadaardige figuur Voldemort – in de films een kaal personage zonder neus. Hij is degene die de ouders van de ‘goede’ Harry Potter vermoordde.

Bij het ontstaan van psychische klachten is er een ingewikkeld samenspel van genen en omgeving. Gezien de vele factoren die een rol spelen, is een veelomvattende aanpak, gericht op ieder lid van een gezin, noodzakelijk voor goede behandeling, betoogde prof. dr. Christel Middeldorp onlangs in haar oratie bij haar benoeming tot hoogleraar gezinspsychiatrie bij de Faculteit der Geneeskunde Universiteit van Amsterdam

De leerstoel gezinspsychiatrie is verbonden aan de academische werkplaats GEZIeN, gezinsgericht werken aan mentale gezondheid. Het doel is om gezinsgericht te werken in te voeren in de praktijk van de GGZ. 'We willen onderzoeken hoe we, waar mogelijk, het beste klachten bij andere gezinsleden kunnen voorkomen', vertelt Middeldorp. 'Verder willen we met een gezinsgerichte benadering bij gezinnen waar meerdere gezinsleden al psychische klachten ervaren de behandeling optimaliseren door zorg te bieden voor het hele gezin.'

Bij deze benadering is het ook nodig om bij start van een behandeling beter te weten welke kinderen een hoger risico hebben op continuïteit van klachten. Daarom is het van belang om meer genetisch onderzoek te doen bij klinische cohorten van kinderen met psychische klachten.