Aanpak kindermishandeling

Zo blijf je bij over de aanpak van kindermishandelingĀ 

Werk je met ouders of kinderen? Dan ben je als het goed is op de hoogte van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kinderopvang. Maar je zult de stappen daarvan niet dagelijks toepassen. Gelukkig maar. Hoe weet je nu nog wat je moet doen als je je zorgen maakt over een volwassene of kind.

Om te weten hoe je moet handelen wanneer je je huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt, is het belangrijk dat je deze kennis blijft herhalen. Je kunt het vergelijken met een bhv-diploma. Je leert hoe je een beginnend brandje moet blussen. Doordat je je kennis hierover af en toe verplicht herhaalt, blijf je weten wat je moet doen mocht er een prullenbak in de brand vliegen. Zo is het ook met kennis over de meldcode. Een herhaalcursus is een van de manieren om jouw kennis over de stappen van de meldcode weer op te frissen. 

In de praktijk

Er is binnenkort een nieuwe herhaalcursus voor de ziekenhuizen, hierin is veel aandacht over hoe je de meldcode gebruikt in de praktijk. Je reflecteert op belemmeringen die andere professionals in de praktijk tegenkomen en hoort de visie van collega’s, een ouder, een kind en van Veilig Thuis op jouw rol. Aan de hand van vragen uit de praktijk oefen je met het toepassen van je kennis in praktijksituaties. Het tweede deel van de cursus gaat in op gespreksvoering met ouders. Je oefent aan de hand van filmpjes over hoe je zorgen met ouders bespreekbaar kan maken, hoe je regeert op hun emoties en hoe je vertelt dat je een melding gaat doen. 

Er is al een herhaalcursus voor het onderwijs en de kinderopvang en binnenkort is het dus ook onderdeel van het lidmaatschap voor ziekenhuizen. Voor veel andere cursussen zijn er opfrismodules. Daarmee leer je 20 minuten alles over de afwegingsvragen en de verbeterde stappen 4 en 5.