1. Actueel
  2. 10 tips - Wat kun je doen als een collega de grens over gaat bij een kind?
Aanpak kindermishandeling

10 tips - Wat kun je doen als een collega de grens over gaat bij een kind?

Een kind streng toespreken, een knuffel geven of troosten. Dat hoort bij het werken met kinderen. Maar wanneer gaat iemand daarin te ver? Wanneer wordt gedrag grensoverschrijdend? En, wat moet je doen wanneer je dit ziet bij een collega? Dat dit lang niet altijd goed gaat, blijkt (ook) uit een recent rapport van de onderwijsinspectie.

Kinderopvang gedrag

De Onderwijsinspectie brengt ieder jaar een Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang uit. Hierin rapporteert ze over de toezichts- en handhavingstaken in de kinderopvang die gemeenten en GGD’en moeten uitvoeren. Uit het rapport van eind december 2022 blijkt onder andere dat veel medewerkers en eigenaren van kinderopvangcentra zich vermoedelijk niet bewust zijn van de verplichting zulke signalen te melden. Hierdoor komen signalen over mishandeling of seksueel misbruik in de kinderopvang vaak niet op tijd op de juiste plek terecht, schrijft de Inspectie van het Onderwijs.

Tips bij grensoverschrijdend gedrag

Onlangs verscheen er een themanummer van Augeo Magazine over grensoverschrijdend gedrag. Een van de artikelen geeft 10 tips voor professionals waarin staat wat jij kan doen bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag.

Lees hier de 10 tips

Wil je meer lezen over het thema in een bredere context? Lees dan de speciale uitgave van Augeo Magazine.

Leren over grensoverschrijdend gedrag

Speciaal voor de kinderopvang en het primair onderwijs heeft Augeo Foundation de cursus ‘Grensoverschrijdend gedrag’ ontwikkeld. Zeer recent is deze vernieuwd. In deze cursus leer je hoe je grensoverschrijdend gedrag herkent, welke stappen je kunt ondernemen en eventueel met je collega bespreekt.

Nog meer tips

Eerder dit jaar publiceerden we al een bericht 'Grensoverschijdend gedrag, wat kan jij doen?' over dit onderwerp. Hierin staan nog meer tips, infographics, een stappenplan en meer.