Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Augeo adviseert hen met advies over hun beleid. Scholen kunnen kinderen steunen die zich thuis niet veilig voelen vanwege huiselijk geweld. Augeo adviseert hen over effectieve ondersteuning. Ook werkt Augeo mee aan de uitwerking van de meldcode kindermishandeling.

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij.' Lees over Handle with Care

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Lees meer

Onderzoek

'Onze gemeente pakt kindermishandeling steeds beter aan.' De eerste resultaten zijn bekend

Beleid beïnvloeden door jongeren

Jongeren

Kindermishandeling, vechtscheidingen, ouders met verslavingsproblemen: kinderen kunnen als geen ander duidelijk maken wat dit voor hen betekent. Wilt u onze mening horen?