Wat werkt er nu echt bij het versterken van veerkracht bij kinderen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt? We noemen een aantal relevante onderzoeken naar veerkracht. Daarnaast vind je hier evaluaties van een aantal van de veerkrachtprojecten van Augeo Foundation. 

Onderzoek naar veerkracht

Augeo Foundation is momenteel, in samenwerking met onderzoeksinstituten, bezig met verder onderzoek naar het versterken van externe en interne hulpbronnen die veerkrachtig functioneren kunnen versterken.

Trimbos instituut heeft onderzocht wat de belangrijkste bouwstenen zijn van het concept Veerkracht en welke elementen van werkzame schoolinterventies daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van Veerkracht. In dit rapport zijn deze elementen beschreven, evenals de knelpunten waarmee je rekening moet houden. Erbij hoort ook een keuzehulp.

Daarnaast is Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht aan Universiteit Leiden, als adviseur verbonden aan Augeo Foundation. Zij deelt de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van veerkracht en doet hier ook zelf onderzoek naar. Lees haar oratie: Veerkracht bestaat niet.

Evaluaties veerkrachtprojecten

De veerkrachtprojecten van Augeo Foundation zijn vooral gericht op het versterken van externe en interne hulpbronnen, denk aan het stimuleren van sociale steun en het versterken van regulerende vaardigheden. We onderzochten, deels in samenwerking met externe onderzoeksbureaus, wat de impact is van deze veerkrachtprojecten.