Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Augeo adviseert hen met advies over hun beleid. Scholen kunnen kinderen steunen die zich thuis niet veilig voelen vanwege huiselijk geweld. Augeo adviseert hen over effectieve ondersteuning. Ook werkt Augeo mee aan de uitwerking van de meldcode kindermishandeling.

Onderzoek aanpak kindermishandeling

'Onze gemeente pakt kindermishandeling steeds beter aan.' De eindresultaten zijn bekend

Meldcode, afwegingskader

Implementatie Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Lees meer

vrouw

Hulp voor gemeenten

Door middel van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ zetten wij ons samen met de overheid in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld Programma Geweld hoort nergen thuis