Augeo ondersteunt en versterkt professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Dit doen we onder andere door deskundigheidsbevordering, maar ook beleidsadvies, veerkracht-projecten en verschillende onderzoeken. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Augeo adviseert hen met advies over hun beleid. Scholen kunnen kinderen steunen die zich thuis niet veilig voelen vanwege huiselijk geweld. Augeo adviseert hen over effectieve ondersteuning. Ook werkt Augeo mee aan de uitwerking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Augeo's onderzoeken en adviezen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.