Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Augeo adviseert hen met advies over hun beleid. Scholen kunnen kinderen steunen die zich thuis niet veilig voelen vanwege huiselijk geweld. Augeo adviseert hen over effectieve ondersteuning. Ook werkt Augeo mee aan de uitwerking van de meldcode kindermishandeling.

Hoe steunt Augeo?

Een luisterend oor, wat extra aandacht. In het project Handle with Care laat Augeo zien hoe samenwerking tot effectieve steun leidt. Lees meer

Meldcode

Professionals  zijn verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld. Augeo adviseert organisaties bij de uitvoering daarvan. Lees meer

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe effectief is die aanpak? En wat kan beter?
Wat betekent dit voor u?

Beleid beïnvloeden door jongeren

Jongeren

Kindermishandeling, vechtscheidingen, ouders met verslavingsproblemen: kinderen kunnen als geen ander duidelijk maken wat dit voor hen betekent. Wilt u onze mening horen?