1. Artsen en verpleegkundigen Spoedeisende hulp: Werken met een meldcode

Artsen en verpleegkundigen Spoedeisende hulp: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Verpleegkundigen en artsen werkzaam op de spoedeisende hulp
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen op de afdeling spoedeisende hulp. De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

Tijd: 2 uur

Leerdoelen

  • Je leert wat huiselijk geweld is.
  • Je leert welke signalen kunnen wijzen op huiselijk geweld.
  • Je leert werken volgens de vijf stappen van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Je leert wat de verplichte kindcheck inhoudt en voor jouw werk betekent. 
  • Je werkt met praktijkvoorbeelden en videofragmenten. Zo oefen je bijvoorbeeld met het herkennen van verschillende signalen bij verschillende doelgroepen. 
  • Je leert meer over lichamelijke signalen zoals blauwe plekken en brandwonden. Ook kijk  je naar andere signalen, zoals het gedrag van een patiënt. 

Toets: ja;

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Al onze cursussen worden ontwikkeld in samenwerking met professionals uit de praktijk, in dit geval verpleegkundigen en artsen werkzaam op de spoedeisende hulp.Accreditatie

  • KNMG - ABAN: 1,5 punten
  • Kwaliteitsregister V&V: 2 punten