1. Artsen: Verdiepingscursus Skin lesions

Artsen: Verdiepingscursus Skin lesions

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 25,- (excl. 21% BTW)
€ 30,25 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Hoe weet je als arts of huidletsel bij een kind door mishandeling is ontstaan of niet? Deze (Engelstalige) cursus kan je helpen bij het herkennen van patronen en eigenschappen van  toegebracht huidletsel en huidletsel ontstaan door een gebrek aan toezicht. Wat komt onder meer aan de orde in de cursus?

Wat komt onder meer aan de orde in de cursus?

  • De cursus start met een korte samenvatting over kindermishandeling en hoe je kindermishandeling kunt signaleren.
  • Je leert welke huidletsels kunnen duiden op kindermishandeling, bijvoorbeeld huidletsels op verdachte plekken en huidletsels met bepaalde patronen.
  • Je leert verdachte omstandigheden herkennen.
  • Je gaat oefenen met screeningsvragen, specifiek gericht op huidletsels.
Toets: ja

 

Tijd: 1 uur

Accreditatie

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 1 punt