Het lesmateriaal ‘Leren signaleren’ is gemaakt voor MBO, HBO of WO. Met dit 'blended' lespakket combineer je online leren en klassikaal lesgeven.

E-learning en klassikaal lesmateriaal voor toekomstige professionals in de zorg of onderwijsLesmateriaal 'Leren signaleren'.
Studenten leren hoe zij kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen signaleren en hierop actie kunnen ondernemen.
Voor alle relevante MBO, HBO en enkele WO opleidingen is het lesmateriaal ‘Leren signaleren’ op maat samengesteld. Je combineert online leren met klassikaal lesgeven. Met de docentenhandleiding zet je het lesmateriaal direct in in de les. Met lessuggesties, werkvormen en klassikale gespreksoefeningen.


Docentenhandleiding voor 'Leren signaleren'
Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken, is er een handige docentenhandleiding voor 'Leren signaleren'. Hierin staan lessuggesties en vind je er materiaal voor rollenspellen over gespreksvoering. Er is een leerlijn huiselijk geweld opgenomen en een advies over hoe je het lesmateriaal verspreidt over meerdere studiejaren. Kies je voor een lidmaatschap, dan krijg je de docentenhandleiding er gratis bij. Kijk hier voor een voorbeeld van de handleiding voor de opleiding PABO: > Bekijk de docentenhandleiding (inkijkexemplaar)

Lespakketten

Basis: e-learning over de meldcode.
De e-learning over de meldcode: ‘Leren signaleren’ geeft studenten basiskennis over huiselijk geweld en kindermishandeling en de wet Meldcode. Studenten leren wat een meldcode voor hun werk betekent: wat ze kunnen en moeten doen als ze vermoeden dat een kind of volwassene thuis niet veilig is.

Online gespreksoefeningen + klassikale rollenspellen
Veel (aankomend) professionals vinden het moeilijk om onveilige gezinssituaties te bespreken met de betrokkenen. De interactieve video’s in deze online oefeningen geven studenten daarom de kans om veilig te oefenen met het toepassen van veel gebruikte gesprekstechnieken. In de docenthandleiding zitten klassikale rollenspellen gevoegd om gezamenlijk de gespreksvoering te oefenen.

E-learning Seksualiteit en relaties Praten over seksualiteit kan seksueel misbruik helpen voorkomen. In de e-learning Seksualiteit en relaties leren studenten wat gezond seksueel gedrag is. Ze oefenen via interactieve casusvideo’s met het praten over wensen en grenzen met hun cliënten en het signaleren van (on)gezond gedrag.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met de Ministeries van VWS en OCW in het kader van het plan van aanpak “Leren signaleren in beroepsopleidingen”. Dit plan is mede uitgevoerd door Movisie, NJI en Rutgers WPF. Resultaten zijn een kennisatelier, met onder andere een monitor, voorbeelden van good practices en veel achtergrondinformatie.

Help mij met mijn keuze

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op

Wat vinden docenten en hun studenten van onze cursussen:

'Het is belangrijk dat wij op deze manier voorbereid worden op de praktijk.' Student

'Het is heel erg fijn om daar van tevoren over gesproken te hebben en te weten welke tools je hebt.' Student

'Het is een hele activerende lesmethode. Studenten vinden het leuk om behalve te lezen ook iets te doen.' Docent

'De docentenhandleiding is boeiend en inspirerend. Mijn lessen worden er structureel beter van.' Docent

Docent leraar voor de klas

Hoe geef je eigenlijk les over kindermishandeling?

Voor je start: bekijk de online cursus 'Lesgeven over kindermishandeling'. Vol tips van en voor docenten. Deze gratis opstartcursus helpt je bij het lesgeven over kindermishandeling  Lees verder

Lidmaatschap MBO, HBO of WO

Laat docenten en studenten kennis maken met de impact van kindermishandeling en huiselijk geweld. Door online scholing worden zij zich bewust van de rol die zij in de beroepspraktijk zullen spelen. Kies je online lidmaatschap en opleiding

Huwelijksdwang

Eerst iets zien?

Krijg een eerste indruk van onze online cursussen 'Leren signaleren' en bekijk een demo naar keuze. Volg een van de online demo's