Als medewerker in de gehandicaptenzorg werk je met kwetsbare mensen; mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Soms kun je het vermoeden hebben dat het niet zo goed gaat met een cliënt. Je hoort bijvoorbeeld dat er veel spanningen zijn bij iemand thuis of je merkt dat iemand opeens heel ander gedrag vertoont. Het is dan heel belangrijk om iets te doen. Maar hoe weet je nou of een situatie echt zorgwekkend is? Hoe spreek je ouders of andere familieleden daarop aan? En wat moet je doen als je denkt dat een cliënt thuis echt niet veilig is? Met het online lesmateriaal van Augeo academy leer je huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en te handelen volgens een meldcode.

Hoe helpt Augeo de gehandicaptenzorg?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je signalen herkent en weet wat je kan doen voor een kind. Voor het primair onderwijs hebben we diverse online cursussen op maat over werken met een meldcode, dat vormt de basis. Maar ook bijvoorbeeld de cursussen 'Steun bieden in de klas' en 'Communiceren over geweld'. Daarnaast organiseren we allerlei initiatieven die gericht zijn op veerkrachtbevordering bij kinderen: bijvoorbeeld lessen in 'Levenskunde', Expeditie Veerkracht en Zomerkansen.

Je kunt kiezen op welke manier jij, of beter nog het hele team, je kennis wil bevorderen over dit thema en zo echt het verschil kan maken voor een kind.

Wat helpt ?

Om leerkrachten, pedagogisch professionals en directeuren echt te kunnen helpen bij hun steun aan kwetsbare kinderen, is er meer nodig dan online scholing. Augeo zet zich in voor de rol van het beroepsonderwijs bij het steunen van kwetsbare kinderen, werkt nauw samen met branche-organisaties, denkt mee over het handelingskader voor beroepsonderwijs over het toepassen van de meldcode en voert regemalig pilots uit. 


Onderzoek en actualiteit

Om goed te weten waar jij als professional in het beroepsonderwijs behoefte aan hebt, zorgen wij ook dat wij goed op de hoogte blijven. Dat doen wij om professionals in het beroepsonderwijs, kinderen en gezinnen nog beter te ondersteunen en begrijpen. Voor jou als professional in het beroepsonderwijs hebben we onder andere een gratis voorbereidingscursus ontwikkeld. 

Initiatieven voor de gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg 1

Gehandicaptenzorg 2

Gehandicaptenzorg 3

Meer lezen en leren voor de gezondheidszorg

Wat vinden anderen van onze scholing?

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.