In je werk met jongeren heb je te maken met jongeren van wie je weet of vermoedt dat zij opgroeien in stressvolle of onveilige omstandigheden. Jongeren die in hun jonge leven al veel spanningen en tegenslag hebben meegemaakt. Dat heeft effect op de ontwikkeling van hun brein. Inzicht in de manier waarop hun brein zich ontwikkelt en reageert op stress kan hen helpen bij een veerkrachtig brein. De breinbijsluiter helpt jou als professional jongeren deze informatie te bieden.

Stress en tegenslag zijn onvermijdelijk. Ieder mens krijgt daar vroeger of later mee te maken. Een veerkrachtig brein helpt je goed te functioneren in het dagelijkse leven en om te gaan met stressvolle situaties en tegenslag.

Een veerkrachtig brein ontwikkelt zich in interactie met betrouwbare volwassenen. Volwassenen die een jongere helpen te begrijpen hoe stress van invloed is op het brein, en daardoor op bijvoorbeeld gedrag, gedachten en emoties. Vervolgens kan hij/zij de jongeren helpen hun brein te kalmeren.

Zeker als jongeren langdurige, ernstige stress (hebben) ervaren zijn respectvolle relaties met liefdevolle volwassenen van cruciaal belang voor een veerkrachtig brein van jongeren.

Breinbijsluiter voor jongeren

De breinbijsluiter laat jongeren zien wat hun brein nodig heeft om zich gezond en veerkrachtig te ontwikkelen. En ook hoe hun brein op een gezonde manier reageert op situaties die eigenlijk ongezond, onveilig of langdurig stressvol zijn. De breinbijsluiter geeft een positieve boodschap aan jongeren: het brein is een flexibel orgaan. Het past zich aan de omstandigheden aan. Dit betekent ook dat het nooit te laat is om je brein te helpen herstellen van stressvolle gebeurtenissen. Dat gaat in kleine stapjes en kost tijd… maar elk stapje is er één.

De breinbijsluiter bekijken

Je kunt de animatie samen met een jongere bekijken of hem/haar ernaar verwijzen. Zorg in ieder geval dat je erna een gesprekje met de jongere erover kunt hebben. Hoe het brein zich vanaf conceptie ontwikkelt, welke rol stress en tegenslag daarin speelt en hoe je je brein veerkrachtig kunt houden. Daarover gaat de eerste animatie van de Breinbijsluiter.

De tweede animatie van de Breinbijsluiter gaat over wat jongeren kunnen doen om hun brein gezond en veerkrachtig te houden.

Handleiding bij de breinbijsluiter

Hoe kun je deze animaties in je werk met jongeren nu het beste gebruiken? Dat kun je lezen in deze korte handleiding. Deze bevat handige tips zodat jouw steun aan jongeren nog effectiever wordt.

Handige informatie voor professionals

Heb jij als professional behoefte aan meer informatie of handreikingen in het werken met jongeren?

Handige informatie voor jongeren

Ken jij als professional jongeren die behoefte hebben aan een luisterend oor of hun verhaal in vertrouwen willen delen? Wijs hen erop dat zij gratis en anoniem kunnen bellen of chatten met:

Breinbijsluiter bekeken samen met jongeren?