Als Jongerentaskforce willen wij dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Hier dragen wij aan bij met onze workshop over onveiligheid thuis, betekenisvolle steun en veerkracht. Deze geven wij op congressen en als HBO/MBO gastles voor klanten van de Augeo Academy.

In elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat extra ondersteuning kan gebruiken omdat het thuis te maken heeft met huiselijk geweld, mishandeling of verwaarlozing. Wanneer je hier als professional signalen van opvangt, dan volg je de meldcode. Maar je kunt ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning en het vergroten van de veerkracht van kinderen. Bijvoorbeeld door kinderen zich veilig te laten voelen, zich te laten ontspannen, positieve ervaringen op te laten doen en hen te helpen met hun emoties om te gaan. Waarom is dat zo belangrijk, en hoe doe je dat? Dat komt in deze workshop aan bod.

Context

We geven de workshop aan de hand van persoonlijke ervaringen en oefeningen. In de workshop wordt geen kennis overgedragen over de meldcode, het signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld, of wat onder kindermishandeling wordt verstaan. Dit komt aan bod in de online Augeo Academy cursus ‘Leren signaleren’.

Wie zijn de trainers?

De workshop wordt gegeven door twee leden van de Jongerentaskforce van Augeo Foundation. Dit zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die ervaring hebben met opgroeien in een onveilige thuissituatie.

Wat kost een workshop?

Een workshop kost € 300,- ex. BTW.

Hoeveel deelnemers mogen er bij een workshop?

Om deze workshop op een persoonlijke, veilige en interactieve manier te kunnen geven kunnen er maximaal 30 personen aan deze workshop deelnemen.

Aanvullend verzoek voor docenten

De Taskforce coördinator zal vooraf aan de workshop met u afstemmen waar studenten/leerlingen terecht kunnen mochten zij na de gastles met iemand over dit thema in gesprek willen gaan.

Tevens vragen wij dat er een docent en/of begeleider van school aanwezig is bij de gastles en dat de leiding en verantwoordelijkheid voor de les te allen tijde bij de docent ligt. Dit betekent dat wij aan docenten vragen om te handelen wanneer leerlingen de les verstoren, respectloos reageren of emotioneel worden ten gevolge van de les. Ook vragen wij docenten om waar nodig relevante theorie zelf toe te lichten. De jongeren van de Augeo Taskforce zijn geen docenten maar te gast als sprekers in de les.

Gastles JTF

Hoe is de workshop opgebouwd?

De workshop duurt 1,5 uur

0.00 – 0.15:
Welkom met de ballonnenoefening

Wat doet chronische stress met je als kind?

0.15 – 0.30:
Introductie met stellingen

Trainingsafspraken en introductie van het thema ‘onveilig opgroeien’.

0.30 – 0.45:
Ervaringsverhaal over jeugd en waardevolle steun
Inzicht bieden in wat een jongere nodig had en wat waardevolle steun was/is.

0.45 – 1.00:
Stelling ‘Ik vind het spannend’ + ervaringsverhaal

Reflectie op drempel om gesprek te voeren en waarom dit voor jongeren belangrijk is.

1.00 – 1.20:
Uitleg definitie veerkracht en eigen ervaring(en) hiermee

Inzicht bieden in wat veerkracht is en hoe dynamisch en verschillend dit voor iedereen is.

1.20 – 1.30:
Afsluiting + vragen

Workshop aanvragen?

Augeo biedt Augeo Academy klanten de mogelijkheid om deze workshop te boeken. Ook kunnen wij de workshop geven op congressen of evenementen Indien je vragen hebt of een workshop wilt boeken kun je contact opnemen met de coördinator van de Jongerentaskforce via ons contactformulier.

Aan de hand van het verzoek (waar, voor wie, wanneer) zal de coördinator nagaan of er twee jongeren beschikbaar zijn op de gewenste datum.

 

Contact

Augeo Jongerentaskforce
info@augeojongerentaskforce.nl