De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft.

Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.

In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: "Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."

Meer over kindermishandeling

Vormen van kindermishandeling

Lees meer

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Kindermishandeling leren signaleren

Lees over de cursussen van Augeo. Doe mee

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Lees meer

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

andere websites over Kindermishandeling

Veilig Thuis

Voor een veilig thuis

Website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne tegen Kindermishandeling. Je leest wat kindermishandeling is, hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen. Voor een veilig thuis.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd Instituut

Uitgebreide informatie over kindermishandeling, over de preventie van kindermishandeling en over hulpverlening bij kindermishandeling. Nederlands Jeugd Instituut

De Kinderombudsman

Kinderombudsman

De Kinderombudsman gaat over de rechten van kinderen in Nederland. De informatie is afgestemd op: kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen tussen 12 en 18 jaar en volwassenen. Kinderombudsman

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over cursus of wil je iets anders weten? Neem nu contact met ons op