Als een kind een tik op de vingers krijgt, of voor straf zonder eten naar bed moet, is dat kindermishandeling?
Niet als het één keer gebeurt, maar wel als het vaker voorkomt en je je thuis niet veilig voelt.

Kindermishandeling is een verzamelnaam. Onder kindermishandeling verstaan we elk gedrag van een volwassene waardoor een kind schade kan oplopen, lichamelijk of psychisch. Dat gedrag kan bewust of onbewust zijn en het kan actief zijn (een kind iets aandoen) of passief (iets nalaten te doen).

Eigenschappen

Kindermishandeling vindt vaak plaats in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. We noemen dat huiselijk geweld.

 

Kindermishandeling kent zes vormen: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige van partnergeweld. Soms zijn kinderen slachtoffer van één van deze vormen, vaker komen vormen tegelijkertijd voor. Dat betekent dat kinderen bijvoorbeeld zowel geslagen als uitgescholden worden.

 

De meeste ouders of verzorgers mishandelen of verwaarlozen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. In gezinnen waar sprake is van kindermishandeling is, is vaak een patroon ontstaan dat niet zomaar doorbroken kan worden. Kindermishandeling kan zich eenmalig voordoen, maar vaker speelt het voor langere tijd. Hoe lang het speelt en hoe vaak het voorkomt hebben invloed op de ernst van de schade die het kind kan oplopen.

 

Maar een kind kan ook buitenshuis kan mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. In de meeste situaties gaat het om een volwassene die het kind goed kent en vertrouwt en van wie hij op een of andere manier afhankelijk is. Denk  bijvoorbeeld aan een leerkracht op school, een pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf, of een trainer  van de sportclub.

Definitie

In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: "Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."

Meer over vormen van kindermishandeling

Lichamelijke verwaarlozing, kindermishandeling

Lichamelijke verwaarlozing

Lees meer

Psychische emotionele geestelijke mishandeling

Psychische mishandeling

Lees meer

Psychische emotionele geestelijke verwaarlozing

Psychische verwaarlozing

Lees meer

Kindermishandeling

Seksueel misbruik

Wat is seksueel misbruik? Lees meer

Kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling

Lees meer

Getuige partnergeweld

Getuige van partnergeweld

Lees meer

andere websites over Kindermishandeling

Veilig Thuis

Voor een veilig thuis

Website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne tegen Kindermishandeling. Je leest wat kindermishandeling is, hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen. Voor een veilig thuis.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd Instituut

Uitgebreide informatie over kindermishandeling, over de preventie van kindermishandeling en over hulpverlening bij kindermishandeling. Nederlands Jeugd Instituut

De Kinderombudsman

Kinderombudsman

De Kinderombudsman gaat over de rechten van kinderen in Nederland. De informatie is afgestemd op: kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen tussen 12 en 18 jaar en volwassenen. Kinderombudsman

Lees meer

Kindermishandeling 30 dagen top-of-mind

Gratis App! Voor professionals in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Elle dag een weetje, quiz, vragen of filmpje. Download de app in 3 stappen

Vormen van kindermishandeling

Vormen van kindermishandeling

Lees meer

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over cursus of wil je iets anders weten? Neem nu contact met ons op