Kinderen die thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden, hebben professionals nodig die goed zijn in de drie S’en: Signaleren, Samenwerken en Steun bieden. Precies wat pedagogisch medewerkers de hele dag doen!

SIGNALEN OPVANGEN

Dat zit zo. Kinderen vertellen zelden uit zichzelf over hun benarde thuissituatie of doen dat nogal verkapt. Zeker heel jonge kinderen hebben nog geen woorden om te laten horen wat er mis is. Daarom hebben zij iemand van buiten hun gezin nodig die hun problemen signaleert. Bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker die opmerkt dat een kind zich plotseling anders gedraagt, of de leidinggevende die vindt dat een kind wel vaak voor straf naar haar wordt gestuurd. Of de pedagogisch medewerker van een bso die tussen de regels door van een kind hoort dat het niet goed gaat thuis. Kortom, medewerkers die goed zijn in de eerste S en de signalen opvangen die een kind uitzendt.

SAMENWERKEN MET OUDERS

En dan komt het aan op de tweede S, die van samenwerken. In de eerste plaats met het kind zelf: het kind is zelf expert in zijn ervaringen en heeft het nodig betrokken te worden bij wat je van plan bent te gaan doen. Samenwerken met ouders is ook cruciaal: zonder hen is de situatie van het kind immers niet op te lossen. Bovendien werk je samen met andere professionals. Je ziet vaak maar één gezinslid of maar een deel van de situatie waardoor je misschien een onduidelijk beeld hebt van wat er aan de hand is. Vraag advies aan een deskundige collega, betrek de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, bel Veilig Thuis. Een belangrijk uitgangspunt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is niet voor niets: doe het niet alleen.

STEUN BIEDEN IS EENVOUDIG

De derde S is van steun bieden. Misschien voor de kinderen wel de allerbelangrijkste S. Alle kinderen hebben steun nodig. Maar zeker kinderen die thuis in de knel zitten kunnen een steunfiguur buitenshuis goed gebruiken. Iemand bij wie ze zich veilig voelen, die hen ziet en naar ze luistert als ze dat nodig hebben. Steun bieden is heel eenvoudig: je kunt even vragen hoe het gaat, een kind een klein klusje geven of een complimentje geven over een kledingstuk of een werkje. Zo’n klein gebaar kan een groot verschil maken.
Als pedagogisch medewerker of gastouder zie je kinderen een paar uur per dag, soms een paar dagen per week. Daardoor zie je veel en kun je een belangrijke rol spelen voor kinderen die thuis onveilig zijn. Door er voor hen te zijn en te zorgen voor een ontspannen en veilige tijd op de groep, kun je tegenwicht bieden aan hun thuissituatie.

Geschreven door Edith Geurts

Kinderopvangspecial 2019

Wat doe jij?
Het complete magazine in PDF-formaat. Download en lees (pdf)

Als het thuis niet veilig is?

Leer kindermishandeling te herkennen en te werken met de meldcode. Bekijk de online scholing

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over de Kinderopvangspecial 2019 of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op