In 2002 verkocht mijn familie een groot concern. Dat gaf mij de financiële armslag om in 2006 de Augeo Foundation op te richten. Met als doel om professionals te helpen die dag in dag uit met kinderen en ouders werken en te maken kunnen krijgen met kindermishandeling.

De oprichting van de Augeo Foundation in 2006 was best spannend. Niemand wist of het zou werken. Online scholing of e-learning vanuit een Foundation was nieuw, vergde een grote financiële investering en het was onduidelijk of het zou aanslaan.

Augeo Academy ondersteunt tienduizenden professionals per jaar

Maar het bleek een succes. Wetenschappelijk onderzoek liet zien dat cursisten daadwerkelijk beter in staat waren om kindermishandeling te signaleren en hierover in gesprek te gaan met ouders en kinderen. De daaropvolgende jaren hebben we meer dan 100 online leerproducten ontwikkeld: altijd samen beroepsgroepen, professionals en ervaringsdeskundigen. Onze medewerkers helpen organisaties om met deze cursussen en de meldcode aan de slag te blijven gaan.

 

Zo lukt het ons om ieder jaar opnieuw tienduizenden professionals uit de zorg, het onderwijs en andere sectoren te bereiken met ons magazine, de app en online cursussen. Iedere maand zijn ruim 6000 cursisten actief een online cursus aan het volgen. Met hen evalueren we voortdurend wat zij nodig hebben om kindermishandeling steeds beter aan te pakken.

Nauw betrokken bij Meldcode

In de eerste jaren van Augeo stond het signaleren van kindermishandeling centraal. Zo was de Foundation nauw betrokken bij het tot stand komen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. En praten we nu mee over de verdere uitwerking daarvan voor de verschillende beroepsgroepen. Intussen zijn de activiteiten van de Foundation breder geworden. We adviseren beleidsmakers en geven met de Augeo Jongerentaskforce jongeren zelf een stem, bijvoorbeeld met workshops en storytelling.

Steun en veerkracht is herstel

Verder gaat er de laatste tijd veel aandacht uit naar het organiseren van steun voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat steun de veerkracht en het herstel bevordert van kinderen die in de knel hebben gezeten. Toch komt dat maar moeizaam op gang. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om hulp te organiseren, maar tot nu toe gebeurt dat veel te weinig. Zowel landelijk als lokaal. Augeo Foundation wacht daar niet op en blijft als aanjager fungeren. Zo loopt er een project waar politie en onderwijs samenwerken om kinderen beter te kunnen helpen die het thuis moeilijk hebben.

Samen met partners

Samenwerking staat bij de activiteiten van Augeo Foundation centraal. We pakken projecten altijd met andere partners op, nooit alleen. Dat kunnen gemeenten en ministeries, maar ook de politie, Veilig Thuis of beroepsverenigingen zijn. Niet alleen omdat samenwerking bij een complex probleem als kindermishandeling cruciaal is. Ook omdat we andere instanties willen helpen om hun rol te pakken, want uiteindelijk zullen zij het moeten doen.

Gemma Kobessen

Onze inspiratie

Nederland is een welvarend land. Toch zijn honderdduizenden kinderen slachtoffer van geweld, misbruik en verwaarlozing. Oprichter Gemma Kobessen over haar drijfveren. Lees meer

Bestedingsdoelen

Augeo is een goede doelen stichting. Al onze cursusinkomsten herinvesteren we in projecten om huiselijk geweld zo goed mogelijk aan te pakken en liefst te voorkomen. Steun aan kinderen en ouders staat daarbij voorop.  Lees meer

Toekomst

Kindermishandeling kan succesvol bestreden worden. Maar dan moet je wel concrete resultaten behalen. Augeo Foundation heeft zichzelf  hiervoor een aantal doelen gesteld. Lees meer

Jaarverslagen

Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. We helpen professionals die met kinderen en ouders werken. Lees verder

Lees meer over:

Augeo Academy

Augeo academy

Hoe werk je met de meldcode? Hoe organiseer je steun rond een kind? Je leert het met online cursussen. Ga aan de slag

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

Handle with Care

'Kim voelt zich veilig bij mij'

Lees over Handle with Care

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Voor meerderere beroepsgroepen hebben wij speciale cursussen over 'werken met de meldcode'. Kies jouw sector en leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!