Het Internationale Kinderrechtenverdrag zegt dat ieder kind het recht heeft om zonder geweld op te groeien. Want veiligheid is het fundament waarop een kind zich ontwikkelt. Een onveilige thuisbasis, door het meemaken van mishandeling, misbruik of verwaarlozing, heeft verstrekkende gevolgen.

Wij richten ons op professionals rond kinderen en ouders

Ouders en de overheid moeten samen hun kinderen hier tegen beschermen. Augeo Foundation draagt vanuit een onafhankelijke positie graag een steentje bij. We bieden zelf geen hulp aan kinderen en ouders, maar richten ons vooral op de professionals die dicht om hen heen staan. Zoals leerkrachten, verpleegkundigen, (huis)artsen en medewerkers van kinderdagverblijven. Zij merken het als eerste wanneer ouders en kinderen thuis in de knel komen. En kinderen verwachten dan juist van hen steun. Maar hoe doe je dat?

signaleren, samenwerken en steunen

Augeo Foundation ondersteunt professionals vanuit een visie waarin drie elementen samenkomen: signaleren, samenwerken en steunen. Wij geloven dat dit drie dingen zijn die iedere professional kan doen bij dreigende onveiligheid in een gezin: signaleren dat ouders en kinderen in de knel zitten, samenwerken om onveilige opvoedsituaties te stoppen en tegelijkertijd steun bieden aan de ouders en/of de kinderen waar je contact mee hebt. In al onze trainingen en projecten zie je deze inhoudelijke visie op signaleren-samenwerken-steunen terug (“Triple-S”).

Triple 'S'

Signaleren, samenwerken en steunen zijn drie activiteiten die elkaar versterken. Als je goed wilt signaleren heb je middels samenwerking informatie van anderen nodig. Lees meer

Signaleren

Verwaarlozing, misbruik en mishandeling stoppen bijna nooit vanzelf. Uit angst of schaamte praten slachtoffers en plegers er meestal niet over. Veel situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven jarenlang verborgen. Lees verder

Samenwerken

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is regel één: doe het niet alleen. Lees meer

Steunen

Geweld, verwaarlozing en misbruik beschadigen mensen. De stress die ze hierbij voelen, is vaak traumatiserend. Maar mensen zijn ook veerkrachtig. Lees meer

Lees meer over ons verhaal:

Onze inspiratie

Hoe kan het dat in Nederland enkele honderdduizenden kinderen geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken? Dat tienduizenden mishandelde kinderen niet de juiste hulp krijgen? En dat bij de aanpak van huiselijk geweld kinderen als eerste lijken te worden vergeten?

Lees meer

Oprichting

Augeo Foundation is in 2006 opgericht. In het begin lag de nadruk op e-learning. Gemma Kobessen vertelt dat de Foundation professionals inmiddels op veel meer fronten ondersteunt. Lees meer

Toekomst

Kindermishandeling kan succesvol bestreden worden. Maar dan moet je wel concrete resultaten behalen. Augeo Foundation heeft zichzelf voor de komende drie jaar drie doelen gesteld. Lees meer

Jaarverslagen

Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. We helpen professionals die met kinderen en ouders werken. Lees verder

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op