1. Verpleegkundigen Kinderafdeling Werken met de meldcode

Verpleegkundigen Kinderafdeling: Werken met de meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Verpleegkundigen en artsen werkzaam op de kinderafdeling
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen op de kinderafdeling.

Tijd: 2 uur

Leerdoelen

  • Je krijgt informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Je leert welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • Je leert werken volgens de vijf stappen van het basismodel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Je leert wat de rol van de aandachtsfunctionaris is.
  • Je leert wat de verplichte kindcheck is en wanneer je die toepast.

Aan de hand van video's oefen je met het herkennen van verschillende signalen. Je leert meer over lichamelijke signalen zoals blauwe plekken en brandwonden. Maar je leert ook over andere signalen, zoals het gedrag van een patiënt. Bovendien leer je wat je vervolgens met die signalen moet en kunt doen.

Toets: ja

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Al onze cursussen ontwikkelen we in samenwerking met professionals uit de praktijk, in dit geval verpleegkundigen en artsen werkzaam op de kinderafdeling.Accreditatie

  • Kwaliteitsregister V&V: 2 punten