1. Voortgezet onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingenjongeren

Voortgezet onderwijs: Steun bieden aan vluchtelingenjongeren

Ontwikkeld voor: Docenten van vluchtelingenjongeren in schakelklassen en mentoren en zorgfunctionarissen op VO-scholen
Tijd: 4-5 uur
Kosten: gratis
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Jongeren die naar Nederland zijn gevlucht hebben soms meerdere stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Hierdoor kunnen zij chronische stress ervaren. In deze cursus leren docenten over stress bij jongeren en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. Docenten leren hoe zij de natuurlijke veerkracht van deze jongeren kunnen bevorderen en zo bijdragen aan hun herstel.

Tijd: 4-5 uur

Leerdoelen

Het eerste onderdeel van de cursus behandelt de theorie: wat doet chronische stress met jongeren? In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan het natuurlijk herstel van jongeren bij stress. Hierna volgen thematische onderdelen. Alle onderdelen gaan uit van het perspectief hoe jij als docent de veerkracht en het herstel van jongeren kunt bevorderen.

Thema’s in deze cursus zijn:

Veiligheid. Het gevoel van veiligheid is cruciaal om weer aan leren toe te komen. Docenten kunnen individuele leerlingen helpen zich veilig te voelen in de klas en kunnen zorgen voor een veilig klimaat in de groep als geheel.

Emoties. Jongeren zijn vaak in de war door de ervaringen die zij mee hebben gemaakt. Maar ook de puberteit is van invloed. Hoe kan je dat onderscheid maken? En hoe kan je als docent jongeren leren hun emoties beter te begrijpen en te hanteren?

Gedrag. Jongeren laten soms onaangepast gedrag zien als gevolg van stress - ook hier aandacht voor verschil normaal pubergedrag en gedrag dat voortkomt uit stress. Hoe kan je op een ondersteunende manier omgaan met dit gedrag en hen helpen hun gedrag te begrijpen en te reguleren?

Grenzen aan zorg. Soms hebben jongeren (en/of hun ouders) hulp nodig van een zorgprofessional, doorverwijzen is dan nodig. Ook is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen en je grenzen te bewaken.

In de verschillende onderdelen wordt gewerkt met uiteenlopende werkvormen waaronder casuïstiek en animaties. Docenten vertellen over hun ervaringen met jongeren in de groep. Oud-leerlingen van Internationale Schakelklassen vertellen over hun ervaringen op school en wat hen wel of niet heeft gesteund. De lesstof in de cursus is breder toepasbaar dan alleen op vluchtelingenjongeren en komt ten goede aan alle leerlingen. De insteek voor deze cursus is dat je blijft handelen zoals je altijd al doet als docent, maar met extra aandacht voor de achtergrond van vluchtelingenjongeren.Accreditatie

  • Lerarenportfolio.nl: 4 punten-code AUbo7uuBba