Professionals ervaren veel drempels als het gaat over informatie-uitwisselen. Voor een effectieve en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het echter onontbeerlijk om informatie met andere partijen te delen. Twee vuistregels staan daarbij voorop: zorg dat je doel deugdelijk is en doe het in samenspraak met je cliënt / de ouders. Hoe? Daarover gaan de volgende tips uit het werkveld.

Alle 12 thema's van Wijzer met de meldcode