Wat kan je als organisatie doen om de onzekerheid van medewerkers rondom het delen van informatie te verkleinen?

2 tips voor organisaties over informatie delen en opvragen

1. Faciliteer je medewerkers

Draag uit dat een belangrijk uitgangspunt van de meldcode is dat je samenwerkt met gezinsleden én met andere professionals. Geen enkele partij kan huiselijk geweld alleen aanpakken. Om dat effectief te kunnen doen, is informatie-uitwisseling nodig. Draag als organisatie uit dat informatie delen moet en ondersteun je medewerkers daarbij.

‘Op de werkvloer zou je graag informatie willen delen en dan mag het niet van hogerhand. Het is nodig dat je steun krijgt van je bestuur en dat je besluit om informatie te willen delen wordt gedragen.’
Zorgmedewerker

2. Zorg voor voldoende tijd en ruimte voor deskundigheidsbevordering

Om de onzekerheid rondom informatie-uitwisseling van medewerkers te verkleinen is het belangrijk dat er voldoende tijd is daarover te leren. Zorg dat zij onder werktijd scholing kunnen volgen. Bied hen bijvoorbeeld een leerpotje waarin tijd zit voor scholing, dat verlaagt de drempel om kennis en vaardigheden te leren en up-to-date te houden. Ook regelmatig aandacht voor het onderwerp tijdens teamoverleg of tijd voor casusoverleg is helpend.

Gespreksverslagen:
‘Informatie delen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen