Hoe ondersteun je als aandachtsfunctionaris je collega’s bij het zicht houden op veiligheid in de gezinnen waarmee zij werken? Lees hier de tips en ervaringen van andere aandachtsfunctionarissen. En bekijk ook de tips voor aandachtsfunctionarissen voor de andere thema’s.

4 tips bij het zicht houden op veiligheid voor alle gezinsleden

1. Zorg voor een gezamenlijke visie op veiligheid

Veiligheid is een veelomvattend begrip. Wat verstaan de verschillende medewerkers daaronder? Hebben jullie als team en als organisatie een gedeelde visie op wat veiligheid en onveiligheid zijn? En wat jullie rol daarin is? Allemaal vragen die je als aandachtsfunctionaris regelmatig met de collega’s kunt bespreken om het onderwerp scherp te houden.

Een waardevolle tip van een ervaringsdeskundige is om je collega’s te laten reflecteren op hoe belangrijk veiligheid voor henzelf is. Om zo meer inzicht te krijgen in wat je er zelf onder verstaat en op welke manier ze er voor cliënten een rol in kunnen spelen.

‘Stel jezelf ook de vraag: de veiligheid achter de voordeur, hoe belangrijk is dat voor jou? Bespreek dat met elkaar. En realiseer je dan dat als je veiligheid thuis goed is, dan kan je je op andere gebieden ook beter ontwikkelen. Als dat met je collega’s een onderwerp van gesprek is durf je daar misschien ook met cliënten eerder of meer in gesprek. Dat helpt de drempel misschien verlagen.’
Ervaringsdeskundige

2. Deel ervaringsverhalen met je collega’s

Ervaringsverhalen, van slachtoffer, plegers en omstanders, kunnen helpen bij het formuleren van een visie op huiselijk geweld en veiligheid. Die zouden meer gedeeld moeten worden, zoek ze op en deel ze. Sterk Huis heeft bijvoorbeeld heel veel ervaringsverhalen verzameld. En het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft een speciale bundeling met 30 verhalen gemaakt voor de Week tegen Kindermishandeling

3. Ondersteun je collega’s

Als aandachtsfunctionaris ben je vraagbaak en adviespunt, ook als het gaat om het herkennen van (nieuwe) signalen van onveiligheid en het (opnieuw) melden. Bovendien vervul je een belangrijke rol in het helpen herinneren van je collega’s dat zij ook een rol hebben in het in de gaten houden van de veiligheid van de gezinnen waarmee zij werken. Vraag er regelmatig naar en vraag door op hun signalen, zet het thema op de agenda van het teamoverleg en organiseer zo af en toe een bijeenkomst specifiek over (on)veiligheid.

Ook is het belangrijk dat je collega’s opnieuw melden als de veiligheid in een gezin na een melding bij Veilig Thuis niet hersteld of wanneer er nieuwe signalen of zorgen zijn. Help hen daaraan te denken of doe het samen. Alleen zo kan Veilig Thuis de veiligheid monitoren.

4. Hou je eigen kennis op peil

Zorg dat je over voldoende kennis beschikt. Lees hiervoor in ieder geval de tips voor professionals:

Gespreksverslagen:
‘Veiligheid na een melding’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag lezen