1. Ziekenhuismedewerkers: De Kindcheck

Ziekenhuismedewerkers: De Kindcheck

Ontwikkeld voor: Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis
Tijd: 1 uur
Kosten: € 25,- (excl. 21% BTW)
€ 30,25 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Dr. Hester Diderich, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld bij Haaglanden Medisch Centrum.
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

De Wet meldcode helpt je om zorgvuldig en adequaat te handelen als je signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De kindcheck is een onderdeel van die meldcode. En geldt dus voor alle professionals waarvoor ook de Wet Meldcode geldt.

De kindcheck verplicht je om in bepaalde gevallen uit te zoeken of de patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen daar veilig zijn. De kindcheck doe je bij volwassen patiënten die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen ernstige schade kan berokkenen. Voorbeelden hiervan zijn ernstige depressieve klachten, verslavingsproblematiek of partnergeweld. Dus ook als je alleen een volwassen patiënt in beeld heeft, ben je verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling. Je bent dan in de positie om ‘oudersignalen’ op te vangen.

In deze cursus vertelt Marjon Donkers, adviseur kinderrechten en jeugdbeleid over de kindcheck. Je ziet in een voorbeeldgesprek hoe de kindcheck in zijn werk gaat. Aan de hand van vragen leer je wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat je die uitvoert en hoe je dat doet. De cursus bevat een bibliotheek met aanvullende informatie over de kindcheck.

Naast deze cursus is er ook een cursus kindcheck voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, en een algemene cursus kindcheck.

Toets: ja

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

In deze cursus wordt gewerkt aan:

  • Kennis: Wat de kindcheck inhoudt, wat oudersignalen zijn, wanneer en hoe een kindcheck uit te voeren, welke stappen te nemen wanneer er zorgen zijn.
  • Houding: Bewustzijn dat bepaalde situaties van ouders schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen, erkennen van taken en verantwoordelijkheden voor het signaleren van deze problemen.
  • Vaardigheden: Oudersignalen herkennen, kunnen vragen naar de aanwezigheid van minderjarige kinderen, bevindingen vastleggen in het dossier, gepaste actie ondernemen en deze bespreken met patiënt/cliënt.


Accreditatie

  • KNMG-ABAN: 1 punt
  • Kwaliteitsregister V&V: 1 punt