1. Zorgcoordinatoren VO Werken met een meldcode

Zorgcoördinatoren v(s)o: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 2 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Wat doe je als zorgcoördinator met signalen van kindermishandeling bij jongeren van jouw school? Hoe ondersteun je docenten en hoe bespreek je deze signalen met leerlingen en hun ouders? Dat leer je in deze cursus.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • De cursus start met de verschillende signalen die kunnen duiden op verwaarlozing of mishandeling.
  • Vervolgens leer je de stappen van een meldcode kindermishandeling. Je leert wat jouw rol als zorgcoördinator is en waar de verantwoordelijkheid van de docent ligt.
  • Je oefent met herkenbare videofragmenten en leert zo hoe je de stappen van de meldcode in de praktijk kunt toepassen. Je oefent bijvoorbeeld met het voeren van een gesprek met een leerling.
  • Je leert wanneer je andere professionals kunt of moet inschakelen, bijvoorbeeld het zorgteam, het zorg- en adviesteam of Veilig thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Er is aandacht voor dossiervoering en gespreksvoering met de leerling en met ouders.

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

In samenwerking met

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Toets: ja

 

Tijd: 2 uur

Accreditatie

  • Leraarportfolio: 2 – code: GqAaKtj97E