Hoe ontwikkelt het brein zich? Hoe reageert het brein op stressvolle of onveilige situaties in het leven van kinderen en volwassenen? Wat kun je als jongere doen om te werken aan een veerkrachtig brein of om je brein te helpen herstellen van stressvolle gebeurtenissen? En wat kun je als ouder doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) gezond en veerkrachtig te houden? De antwoorden op deze vragen krijg je in de Breinbijsluiter.

Het brein

Het brein is een prachtig orgaan met heel veel functies. Zoals je ademhaling en hartslag, het verwerken van informatie en het ervaren van emoties. Bijzonder aan het brein is ook dat het bij de geboorte nog lang niet ‘af’ is, maar zich de hele kindertijd ontwikkelt en is dan rond het 25e levensjaar volgroeid (maar ook daarna zijn nog veranderingen mogelijk, het kost alleen wat meer moeite). Het brein is van nature flexibel en groeit door te leren van positieve én negatieve ervaringen met hun ouders en andere belangrijke verzorgers. Dat maakt dat het kinderbrein zowel krachtig als kwetsbaar is.

Een veerkrachtig brein

Een veerkrachtig brein is belangrijk. Het helpt je omgaan met stress en tegenslag in je leven. In contact met betrouwbare volwassenen die zich liefdevol om een kind bekommeren ontwikkelt het veerkrachtige brein zich. Bovendien moeten kinderen gaandeweg leren hoe zij er zelf voor zorgen dat hun brein kalm en veerkrachtig functioneert. Hoe dat werkt? Daarover gaat de breinbijsluiter.

De breinbijsluiter is gericht op verschillende doelgroepen; kinderen, jongeren en ouders. Professionals kunnen de animaties gebruiken in hun werk.

De breinbijsluiter bestaat uit de volgende animaties:

  1. Het brein.Deze animatie gaat over hoe het brein zich vanaf de conceptie ontwikkelt, hoe stress en tegenslag die ontwikkeling kunnen beïnvloeden en wat een veerkrachtig brein inhoudt.
  2. Volwassenen. Deze animatie is voor (aanstaande) ouders en gaat over wat je als ouder kunt doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) kalm en veerkrachtig laten functioneren.
  3. Jongeren. Deze animatie is voor jongeren en gaat over de invloed van ingrijpende jeugdervaringen op je brein en wat je als jongere kunt doen om daarmee om te gaan.
  4. Kinderen. Voor kinderen is een reeks van animaties gemaakt, waarin achtereenvolgens uitleg wordt gegeven over de ontwikkeling van het brein, de invloed van stress op het brein, welke nare dingen kinderen kunnen meemaken en wat je kunt doen om je brein kalm en veerkrachtig te houden.

De breinbijsluiter is een initiatief van: