Hoe fijn zou het zijn als (aanstaande) ouders bij de geboorte van een kind een bijsluiter krijgen over de ontwikkeling en werking van het brein van hun baby? Dat zij begrijpen dat het brein kwetsbaar is en dat hun liefdevolle en zorgzame aandacht bijdraagt aan een gezond en veerkrachtig brein van hun kind? Dat zij zich realiseren dat hun eigen kalme brein hét verschil maakt voor het brein van hun kind?

De Breinbijsluiter biedt (aanstaande) ouders deze informatie in een duidelijke animatie. De breinbijsluiter gaat over het belang van een veerkrachtig brein. Een veerkrachtig brein helpt kinderen en volwassenen goed te functioneren in het dagelijkse leven. En om te gaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen waarmee zij vroeger of later onvermijdelijk te maken krijgen.

Rol ouders bij ontwikkeling brein kind

Ouders en andere primaire verzorgers spelen een cruciale rol in een gezonde ontwikkeling van het brein van hun kinderen. Want door ervaringen en in de interactie met hun ouders worden dagelijks miljoenen verbindingen in het brein van het kind aangelegd, binnen de verschillende hersendelen, maar ook ertussen. Hoe vaker een ervaring zich herhaalt, des te sterker wordt de verbinding. Dat geldt zowel voor positieve als voor negatieve ervaringen en interacties.

Kinderen die een beroep op hun ouders doen en vervolgens liefdevolle aandacht ontvangen, leren anderen te vertrouwen, hun emoties te reguleren en zichzelf waardevol te vinden. Als kinderen opgroeien met langdurige en ernstige stress én hier zelf mee moeten leren omgaan staat dat een gezonde ontwikkeling van het brein in de weg. Er worden onvoldoende positieve verbindingen in het brein aangelegd om zich veilig te voelen en zich goed te ontwikkelen.

Breinbijsluiter voor ouders

De breinbijsluiter laat ouders zien dat zij een grote rol spelen n het ontwikkelen van een veerkrachtig brein van hun kind. Eigen nare jeugdervaringen of huidige stressvolle omstandigheden kunnen het brein van hun kind beïnvloeden. Ook laat de breinbijsluiter zien dat hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat zij zelf een kalm en veerkrachtig brein hebben. En hoe belangrijk de steun uit hun omgeving daarbij is. Voor henzelf én voor hun kinderen.

De breinbijsluiter bekijken

Je kunt de breinbijsluiter samen met ouders bekijken of hen ernaar verwijzen. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om er samen over door te praten. De eerste animatie gaat over hoe het brein zich ontwikkelt vanaf de conceptie, hoe stress en tegenslag daar invloed op hebben en wat een veerkrachtig brein is.

De tweede animatie van de Breinbijsluiter gaat over wat ouders kunnen doen om hun brein kalm en veerkrachtig te houden.

Handleiding bij de breinbijsluiter

Hoe kun je deze animaties in je werk met ouders nu het beste gebruiken? Dat kun je lezen in deze korte handleidingen. Deze bevat handige tips zodat jouw steun aan jongeren en/of ouders nog effectiever wordt.

Handige informatie voor professionals

Heb jij als professional behoefte aan meer informatie of handreikingen in het werken met ouders? Kijk op:

Breinbijsluiter bekeken samen met ouders?