1. Actueel
  2. Animaties die helpen bij gesprekken met kinderen met traumatische ervaringen
Trauma en stress

Animaties die helpen bij gesprekken met kinderen met traumatische ervaringen

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen. Dit is een uitleg over hoe wat ze hebben meegemaakt, hun gedrag en emoties beïnvloedt. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. Augeo Foundation ontwikkelt hiervoor een aantal animaties. De eerste twee zijn nu gereed.

Animaties psycho educatie

De animaties ontwikkelden we samen met trauma-therapeuten en onze Augeo Jongerentaskforce. Ze zijn primair bedoeld voor hulpverleners die werken met getraumatiseerde kinderen. Denk daarbij aan psychotherapeuten, psychologen of vaktherapeuten die de animaties kunnen gebruiken tijdens de behandeling. Overigens hebben lang niet alle kinderen die traumatische ervaringen meemaken, therapie nodig. Soms is er voldoende steun voor het kind en kan alleen al een goede uitleg over wat ingrijpende gebeurtenissen met mensen doen en hoe je met de gevolgen ervan kunt omgaan, helpen om er op dat moment goed mee om te kunnen gaan.

Twee nieuwe animaties

De eerste nieuwe animatie heet ‘De onzichtbare koffer’ en gaat over ideeën en overtuigingen over jezelf en de wereld die je als kind met je meedraagt. Tweede ‘Trauma en triggers’ legt uit over hoe kinderen met nare ervaringen gevoelig kunnen zijn voor prikkels die herinneringen en stressreacties oproepen. Je kan alle psycho-educatie animaties vinden op deze pagina van Augeo Foundation.

Naar de animaties


Daar vind je ook de veelgebruikte animatie ‘Window of tolerance’ over de impact van langdurige stress.