1. Actueel
  2. Augeo wenst je fijne feestdagen

Augeo wenst je fijne feestdagen

Dankjewel voor jouw inzet om kinderen veilig te laten opgroeien. Dat lijkt het afgelopen jaar wel harder nodig dan ooit. Gezinnen in financiële problemen, mensen op de vlucht, hoge werkdruk in tal van sectoren. Gelukkig blijf jij het verschil maken voor de kinderen en gezinnen die dat zo hard nodig hebben. Wij helpen je daarbij. Samen met jou hebben we in 2022 heel wat bereikt, we noemen enkele hoogtepunten.

Kerstwens 2022

Veerkracht-versterkers

Dit jaar ontwikkelden we allerlei materialen die jij als professional kan gebruiken bij het versterken van veerkracht van kinderen. Van animaties tot een quiz, van een thema-magazine tot een breinbijsluiter. Volgend jaar gaan we hiermee door!

Leren op allerlei manieren

Door kennis van zaken, kun jij je werk beter doen. Er is veel behoefte aan kennis over het herkennen van signalen van kindermishandeling, over de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen, over de meldcode en ga zo maar door. Leren kan op allerlei manieren. Natuurlijk hebben we onze online cursussen waaronder een aantal nieuwe bijvoorbeeld voor forensisch medische experts en de cursus ‘Schadelijke praktijken’.We bereikten meer dan 100.000 professionals met onze diverse leermiddelen. Er verschenen 5 thema-nieuwsbrieven (onder andere over armoede en informele steun), 7 edities van Augeo Magazine (o.a. over gender en complexe scheidingen), 6 infographics over ingrijpende jeugdervaringen en we organiseerden 9 webinars.

Ondersteuningspakket voor kwetsbare gezinnen

Doordat bijna alles duurder wordt, staan veel kwetsbare gezinnen nog meer onder druk. Samen met LINDA.foundation konden we een ondersteuningspakket samenstellen waarmee deze winter tweehonderd kwetsbare gezinnen blij zijn gemaakt.

Je monster de baas

Dit jaar was de lancering van de campagne Je monster de baas, over ingrijpende ervaringen. De boodschap voor jongeren: ‘praat erover’. Augeo en onze Jongerentaskforce droegen bij aan deze campagne van de Gezonde Generatie. Het bleek een succes: de meeste jongeren die de campagne hebben gezien, hebben daarna ook actie ondernomen.

Psycho-educatie animaties

Samen met experts en onze jongeren ontwikkelden we animaties die uitleg geven over wat langdurige stress of traumatische ervaringen met je kan doen en hoe je daarmee om kan gaan. Ze worden zeer gewaardeerd en er volgen er nog meer! Ook maakten we animaties gericht op praten met vluchtelingen, deze zijn er in verschillende talen waaronder Oekraïens en Russisch.

Ervaringen met werken met de meldcode

We deden een grote uitvraag onder professionals - in opdracht van het ministerie van VWS - naar hun ervaringen met werken met de meldcode. Wat werkt goed? Waar ervaar je dilemma’s? Momenteel zijn er reflectiebijeenkomsten over zeer uiteenlopende casussen. Begin 2023 komen we met de uitkomsten. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nóg beter toepassen ervan.

Internationale samenwerking

Augeo hielp samen met UNICEF Nederland professionals op Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Zo creëren we een verdere bewustwording, kennis en vaardigheden zodat professionals daar de kinderen en ouders die dat nodig hebben, beter te helpen.

Handle with Care

Alle Handle with Care scholen brachten hun aanpak extra onder de aandacht bij ouders en collega’s met posters en bureaustandaards. Handle with Care is een samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht. Bij deze samenwerking streeft men ernaar om na ernstig huiselijk geweld al de volgende schooldag steun te bieden op school voor het kind.

Dankjewel voor jouw inzet dit jaar! We wensen je hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Het team van Augeo