1. Actueel
  2. Samen werken aan veilig opgroeien op Sint Maarten
Aanpak kindermishandeling

Samen werken aan veilig opgroeien op Sint Maarten

Sint Maarten, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, werd in 2017 getroffen door orkaan Irma. Geweld tegen kinderen was al een belangrijke kwestie op het eiland en in de nasleep van de orkaan namen de risico‘s op kindermishandeling toe. Waarbij het jeugdbeschermingsstelsel op het eiland onder nog zwaardere druk kwam te staan. Augeo ondersteunt sindsdien collega-organisatie UNICEF* bij de uitvoering van het ‘Child Resilience and Protection Project’. Daarbij zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt.

Samen werken aan veilig opgroeien op Sint Maarten
Foto: Unicef

Er is een actieve overheidswerkgroep opgericht die zich richt op kinderbescherming, er is een preventieprogramma voor positief ouderschap ontwikkeld, scholen zijn getraind in traumasensitief lesgeven en professionals krijgen via het Growing Up Safe Magazine informatie en achtergrond over vraagstukken die bij hen leven.

Betere steun en zorg

Onlangs hebben we in een werkbezoek weer nieuwe stappen met elkaar gezet. Een betere samenwerking tussen jeugdbescherming, politie, (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs stond centraal in een reeks workshops. Steeds met als doel om betere steun en zorg te realiseren als de veiligheid in gezinnen ernstig onder druk staat. Geen copy paste van wat we in Nederland doen, maar een proces waarin we elkaar wederzijds verrijken en versterken met expertise, ideeën en betrokkenheid.

Nieuwsgierig?

Bekijk Growing Up Safe

* Dit project is in samenwerking met de overheid van Sint Maarten en het Trust Fund voor Sint Maarten, beheerd door de Wereldbank.