Veerkracht

Door veerkracht kan het kinderbrein aan leren toekomen

Webinar Expeditie Veerkracht

Expeditie Veerkracht, het initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, trapte af met een webinar. Vier experts spraken onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld over het belang van veerkrachtontwikkeling en de rol van bassischolen en bso’s daarbij. De boodschap: ‘Besteed vanaf nu structureel aandacht aan veerkracht op school en bso.’

Screenshot Webinar Expeditie Veerkracht

En dat dat kan bleek tijdens het webinar. Iedereen kan ermee starten binnen zijn school of bso, dat is geen verloren tijd en het is ook niet iets wat erbij komt. Daarnaast is dit hét moment. De coronacrisis is ingrijpend en stressvol voor alle kinderen. Bovendien komen de tegenslagen en onzekerheden van de coronacrisis voor een deel van de kinderen bovenop een stapel andere ingrijpende ervaringen, zoals opgroeien met een verslaafde ouder, kindermishandeling of een (v)echtscheiding.

Bernet Elzinga (hoogleraar en expert op het gebied van stress): ‘Steeds meer wordt bekend hoe ingrijpende levenservaringen een voortdurende stroom stresshormonen veroorzaken die het leren en ontwikkelen van het kwetsbare jonge brein negatief kunnen beïnvloeden.’

Wanneer kinderen bij ingrijpende gebeurtenissen weinig steun ervaren in hun omgeving, kunnen aanhoudende stresshormonen leiden tot concentratieproblemen, verminderde schoolprestaties, afnemende motivatie en grotere gezondheidsrisico’s op latere leeftijd. Zo kom je niet aan leren toe, ook al kunnen kinderen met het Nationaal Onderwijsprogramma extra leer-uren maken.

Rinka van Zundert (oprichter van Leer- & Veerkracht): ‘Daarom is juist nu op scholen en in de kinderopvang veel meer aandacht nodig voor de negatieve leereffecten van stressvolle levenservaringen en de ontwikkeling van veerkracht als levensvaardigheid.’

Expert Bernadette Lensen (werkzaam bij het RKVO en onderzoekt naar mindfulness in het onderwijs) vertelde over het gedrag van kinderen en hoe je kinderen helpt hun veerkracht te ontwikkelen. En Mariëlle Dekker (directeur Augeo Foundation) ging verder in op het effect van stress door ingrijpende ervaringen op het leren van kinderen.

Ben je ook benieuwd?

Webinar terugkijken

Aan de slag

Van de zeshonderd geïnteresseerde directeuren, bestuurders en intern begeleiders van basisscholen en bso’s gaf na afloop zestig procent aan veerkracht hoger op de agenda te gaan zetten binnen hun organisatie. En Expeditie Veerkracht loopt nog door! Vanaf 31 mei kunnen de mensen voor de groep zelf aan de slag met vier weken lang een korte module van 10 minuten die ze kan helpen bij het versterken van de veerkracht bij de kinderen.