1. Actueel
  2. Minder gespannen en onzekere kinderen door project Levenskunde
Veerkracht

Minder gespannen en onzekere kinderen door project Levenskunde

In september 2020 startte het pilotproject Levenskunde, een initiatief van Augeo Foundation. Inmiddels hebben 12.329 kinderen les in Levenskunde gekregen. Het project richt zich op scholen in kwetsbare wijken. Juist hier wonen gezinnen die vaker te kampen hebben met stressfactoren in hun leven. Sommige kinderen lopen hierdoor (extra) ontwikkelingsschade op.

Evaluatie levenskunde

Het project Levenskunde laat zien dat aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op school, impact heeft op het welbevinden en veerkracht van kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek door I&O Research onder de deelnemende scholen. De belangrijkste conclusies: De leerlingen gaan beter om met spanning, angst en onzekerheid. Maar liefst meer dan 50% van de deelnemende scholen gaat dan ook na dit project door met Levenskunde.

Download publieksrapportage

Duidelijke meerwaarde van het project

De lessen die vanuit het project Levenskunde zijn gegeven worden als waardevol gezien door de betrokken projectleiders binnen het onderwijs en de welzijnsorganisaties, en een groot deel van de leerkrachten. Zij zijn blij met de extra aandacht voor het sociaal-emotionele deel van leerlingen, zeker in deze coronapandemie. Ook de meeste ouders en leerlingen staan positief tegenover de lessen. De leerlingen zijn het meest kritisch; 10 procent van hen vindt de lessen (helemaal) niet leuk. Daar staat tegenover dat 58% (heel) positief tegenover Levenskunde staat. Mogelijk zijn professionals beter in staat te zien wat de lessen op de lange termijn teweeg (kunnen) brengen terwijl leerlingen meer kijken naar wat dit op korte termijn voor hen betekent.

"Hele stille kinderen werden opener. Ik merk dat kinderen dingen over elkaar te weten kwamen en anders naar elkaar gingen kijken."
~ Trainer Les in Levenskunde ~

Meer weten over 'Les in Levenskunde?'

Momenteel kijkt Augeo welk vervolg zij aan Levenskunde geeft. Lees meer over de lessen.