Veerkracht

Informatie voor scholen bij zorgen om de thuissituatie van leerlingen

Als professional in het basisonderwijs kan je een enorm belangrijke rol spelen voor een leerling die thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Door vroegtijdig te signaleren, te handelen en leerlingen op school een veilige plek te bieden help je hun veerkracht vergroten en draag je bij aan het herstel van schade. Augeo Foundation heeft een overzicht gemaakt van informatie en materialen die je daarbij helpen.

Informatie voor scholen - kinderen doen schoolwerk

Alle leerlingen hebben baat bij steun en aandacht. Voor leerlingen die thuis onder stressvolle omstandigheden opgroeien is steun op school onmisbaar. Maar hoe doe je dat precies?

Werken met de meldcode

Als je vermoedt dat een leerling thuis onveilig opgroeit of twijfelt of hij wel voldoende liefde, aandacht en steun van zijn ouders krijgt, is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een onmisbaar hulpmiddel. Want op elke basisschool zitten leerlingen over wiens thuissituatie zorgen bestaan. Maar wanneer volg je de stappen van de meldcode? En waaruit bestaan die precies? Hoe kan je met kinderen praten over je zorgen? En hoe ga je met ouders het gesprek aan?

Voorlichting over kindermishandeling

Want mishandelde, verwaarloosde en seksueel misbruikte jongeren geven zelf aan dat zij het fijn hadden gevonden als er op school aandacht was besteed aan hun recht op veilig opgroeien. Maar wat zijn de do’s en don’ts als het gaat om voorlichting over kindermishandeling in de klas? En hoe kan je leerlingen uitleggen wat normale reacties zijn op stressvolle omstandigheden en hoe deze daarmee om kunnen gaan?

Al deze vragen en nog veel meer worden beantwoord in de informatie brochure Kinderen zien, horen en steunen. Informatie en tips als je je zorgen maakt over de thuissituatie van leerlingen.

Brochure  downloaden

Kinderen zien, horen en steunen