1. Actueel
  2. ‘Juf, wanneer heb ik weer judo?’
Veerkracht

‘Juf, wanneer heb ik weer judo?’

De Rotterdamse Jacobusschool in Rotterdam staat in de wijk Meeuwenplaat. Meer dan tachtig procent van de kinderen op deze school groeit op in armoede. De school organiseert voor alle leerlingen sportactiviteiten na schooltijd. Het idee daarachter is dat sporten kan helpen om de veerkracht van de kinderen te versterken. De leerkrachten, de ouders én de kinderen zelf zijn enthousiast!

Kinderen genieten van judo-en

Het sporten na schooltijd is onderdeel van een pilot waar de Jacobusschool aan meedoet. Deze pilot draait om het versterken van veerkracht door sport, in combinatie met sociaal emotioneel leren, en wordt ondersteund door Augeo Foundation. Het uiteindelijke doel van de pilot is dat kinderen meer gaan sporten en ook blijven sporten.

Kwetsbare gezinnen

De kinderen van de Jacobusschool namen nauwelijks deel aan buitenschoolse activiteiten. In veel gezinnen is het geen vanzelfsprekendheid om dat te doen en vaak is er simpelweg geen geld voor. De school besloot daar wat aan te doen en aansluitend op de schooltijden in de veilige, bekende omgeving van de school te starten met sportactiviteiten (judo), mindfulness en muziek. ‘Door dit vanuit de school aan te bieden, doen alle kinderen mee en versterken wij de sociale ontwikkeling. En dat heeft weer een positief effect op de cognitieve ontwikkeling’. De ouders worden actief betrokken. Ze vinden het fijn dat kinderen deze mogelijkheid krijgen op school. Thuis lukt het niet altijd, bijvoorbeeld vanwege financiële redenen, om leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen. ‘Dit vergroot het welbevinden van onze kinderen.’

Veerkrachtiger door sport

De school ziet dat de activiteiten zinvol zijn. ‘De effecten zijn zeker zichtbaar binnen de school. De leerlingen die judo hebben gehad zijn zich meer bewust van hun houding naar andere personen. Wanneer ze een conflict hebben proberen ze deze eerst mondeling op te lossen i.p.v. met hun handen wat ze voorheen vaker deden.’ De kinderen zijn trots op hun judopak en kijken uit naar de sportlessen.

In totaal hebben 78 van de 185 kinderen deelgenomen aan het naschoolse aanbod, dat is 42% van het aantal leerlingen op de school. Op basis van de positieve ervaringen zal het aanbod dit schooljaar worden voortgezet. ‘Bij de start van het schooljaar 2022-2023 vroegen veel kinderen en ouders of het naschoolse aanbod direct weer kon starten’.

Momenteel loopt er ook een pilot met sport als middel om veerkracht te versterken op de Broederschool in Heerlen.