Welke kinderen zijn thuis onveilig?

Door het hele land nemen gemeenten initiatief om kinderen op te vangen voor wie thuis geen veilige basis is.

Minister Slob heeft in een kamerbrief hier ruimte voor geboden. Zo kunnen kwetsbare kinderen toch even uit huis om de aandacht en rust te ontvangen die ze hard nodig hebben.

Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, benadrukt het belang hiervan in een interview met het AD: ,,Een vechtscheiding stopt niet door corona en sociaal-emotionele problemen van kinderen evenmin. Voor die kinderen is het beter als ze niet wekenlang thuis zijn maar ook een paar dagen naar de opvang kunnen.’’ 

Provincie Friesland en gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Ede en Zeist lopen voorop en hebben de organisatie in gang gezet.  

Hoeveel en welke kinderen zijn onveilig thuis? 

1: Recent bij Veilig Thuis gemelde gezinnen 

Afgelopen maand februari stelde Veilig Thuis bij zeker 4000 kinderen een acuut of structureel onveilige thuissituatie vast. De zorg voor deze gezinnen is in de meeste gevallen overgedragen aan lokale teams. Maar het opstarten van hulp is tijdens de aanpak van het coronavirus beperkt. Het is belangrijk dat voor de gezinssituaties waarin Veilig Thuis onveiligheid vaststelt, opvangmogelijkheden voor de kinderen beschikbaar komen tijdens de schoolsluiting. Dit kan bijvoorbeeld op school, in de kinderopvang of op andere locaties. 

2: Thuiswonende kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel

Ruim 20.000 thuiswonende kinderen hebben een kinderbeschermingsmaatregel (een OTS; Onder Toezicht Stelling). Een gezinsvoogd van een Gecertificeerde Instelling begeleidt het gezin. Ook jeugdbeschermers leggen in deze periode minder huisbezoeken af en kampen met oplopende personeelstekorten door ziekte. Juist voor deze kinderen, waarvan al bekend is dat hun gezinssituatie bijzonder kwetsbaar is, moeten jeugdbeschermers op een eenvoudige manier tijdelijke opvangmogelijkheden buiten het gezin kunnen regelen wanneer dat nodig is. Op school, in de kinderopvang of op andere locaties. 

3: Gezinnen waar (zonder Veilig Thuis melding) al hulp wordt geboden bij gesignaleerde risico’s op mishandeling of verwaarlozing

Ook volgens de verbeterde meldcode kunnen gezinssituaties waarin risico’s op kindermishandeling spelen, niet bij Veilig Thuis gemeld zijn. Er is dan gekozen om hulp te organiseren en ouders hebben deze hulp geaccepteerd. Deze gezinssituaties zijn vaak bekend bij intern begeleiders van scholen, de jeugdgezondheidszorg, GGZ-instellingen en lokale teams. 

Sommige gemeenten hebben al een coördinator aangesteld (bijvoorbeeld bij de Jeugdgezondheidszorg) waar lokale teams, scholen, huisartsen en andere professionals de gezinssituaties kunnen inbrengen waarover zij tijdens de schoolsluiting acute (veiligheids)zorgen hebben. De coördinator kan vervolgens contact opnemen met scholen en kinderopvangorganisaties of de speciaal ingerichte opvanglocaties. 

Lees ook

6 Tips: Hoe voorkom je als ouder dat stress thuis teveel wordt?

Gedwongen thuiszitten door het coronavirus kan flink stressvol zijn als ouder. Hoe voorkom je dat spanningen in het gezin te hoog oplopen en escaleren in ruzies en slaan?  Lees de tips

Drie tips om met angstige kinderen te praten over corona

De scholen zijn dicht, mensen werken thuis, we houden anderhalve meter afstand. Voor volwassenen zijn het al rare en spannende tijden. Maar hoe zit het met kinderen? Hoe leg je hen uit wat er aan de hand is? Lees de tips

Omgaan met corona stress voor kinderen

Stress hoort bij het leven en betekent eigenlijk gewoon: ‘spanning’ of ‘druk’. Misschien voel je je door corona en omdat je veel thuis moet zijn meer gespannen dan anders.  Lees verder