Soms kunnen kinderen niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Ongeveer 22.000 kinderen in Nederland wonen in een pleeggezin. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Een kind van een ander opvoeden is best ingrijpend. Natuurlijk krijgen pleegouders ondersteuning. Toch blijft er behoefte aan extra kennis. Speciaal voor pleegouders heeft Augeo cursussen ontwikkeld die helpen en antwoorden geven op de vragen die je mogelijk hebt.

Waarom een pleegouderacademie?

Er is een grote vraag naar kwalitatief goede online scholing voor pleegouders waarmee zij zichzelf kunnen bijscholen: thuis, in hun eigen tijd en als het hen uitkomt. De cursussen zijn ontwikkeld in samenwerking met zeven pleegzorgorganisaties, de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen en Mobiel. 

Wat vind je in de pleegouderacademie?

In de pleegouderacademie vind je twee e-learningcursussen: 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' en 'Contact met ouders'. 
De eerste twee cursusonderwerpen, 'Hechting en het gedrag van mijn pleegkind' en 'Contact met ouders', zijn gekozen op basis van de inventarisatie van de scholingsbehoefte onder pleegouders die is uitgevoerd in het kader van het project 'Investeren in de kracht van pleegouders'. Deze inventarisatie is in opdracht van Kinderpostzegels uitgevoerd door de NVP en PIONN.

Daarnaast vind je drie online modules die in 30 minuten te volgen zijn, over de thema's: verlies en rouw, eigen kinderen en ouders met een verstandelijke beperking. En inmiddels zijn er nog twee modules toegevoegd over: trauma en seksueel gedrag.

Hoe werkt een cursus?

Elke cursus begint met een hoofdmenu dat bestaat uit verschillende interessante thema's of praktische casussen. Na hier een keus in te maken doorloop je een aantal pagina's met informatie, videoverhalen van experts, pleegouders, ouders en pleegkinderen, vragen en opdrachten. Sommige pagina's bevatten pdf-documenten die je kunt bekijken en links naar interessante websites. Elke cursus kan van a tot z doorlopen worden in twee tot vier uur, afhankelijk van het aantal documenten dat je bestudeert. Een pleegouder kan er ook voor kiezen om alleen die casussen en/of thema's te volgen die voor hem of haar interessant zijn.

De online modules verschillen van opzet en gaan in op één thema, ze zijn in circa 30 minuten te doorlopen.

Hoe kun je de cursussen volgen?

Er zijn twee mogelijkheden om de online cursussen te volgen. Pleegouders kunnen de cursussen volgen via hun pleegzorgorganisatie of door de cursussen los te bestellen via onze catalogus.

Bestellen als pleegzorgorganisatie: Een pleegzorgorganisatie kan lid worden van Augeo academy voor een vast bedrag per jaar en kan dan zelf aangesloten pleegouders uitnodigen om de online cursus(sen) te volgen.

Bestellen als pleegouder: Als pleegouder kun je ook voor jezelf een cursus bestellen via de online catalogus van Augeo academy.

Initiatieven voor het primair onderwijs

Pleegouders 1

Pleegouders 2

Pleegouders 3

Meer lezen en leren voor pleegouders

Wat vinden pleegouders van onze scholing?

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.