Floor van 11 heeft zelf de politie gebeld. Haar ouders zijn gescheiden. Ze is door haar vader naar het huis van haar moeder gebracht. Daar is een hevige ruzie tussen beide ouders ontstaan, die gepaard ging met spullen kapot gooien en veel geschreeuw. Als de agenten ter plaatse komen, zien ze de vader vertrekken. Ze treffen een bange moeder aan met een huilende Floor, die haar moeder probeert te troosten. Ze willen elkaar nauwelijks loslaten. Op basis van de politiemelding wordt via Veilig Thuis een Handle with Care signaal naar school gestuurd.

De volgende dag is Floor niet op school, moeder heeft haar ziek gemeld. De leerkracht besluit even een dag af te wachten. De dag erna is Floor weer op school. Ze vertelt dat ze hoofdpijn had, omdat ze slecht had geslapen. Ze is stil en haar leerkracht Frank geeft haar wat werkjes, die ze op een rustig plekje kan doen. Hij vraagt een van de andere leerlingen haar bij te praten over de les van gisteren. Frank weet dat die twee goed met elkaar kunnen opschieten en ziet ze gezellig kletsen. ‘s Middags belt Floors moeder om te vragen of de politie iets heeft verteld, en om te vragen hoe het met Floor gaat op school. Ze is open over wat er is gebeurd, en vertelt wat er aan de hand was.

Dit verhaal is gebaseerd op de pilots van Handle with Care. De namen zijn gefingeerd.