Expeditie Veerkracht is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation, speciaal voor basisscholen en bso’s. Expeditie Veerkracht gaat over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die de school en bso heeft in het versterken van veerkracht bij kinderen.

Wat is Expeditie Veerkracht?

Dat veerkracht bij kinderen ontzettend belangrijk is, hoeven we jou als directeur, leerkracht, of pedagogisch medewerker niet uit te leggen.

Ieder kind heeft te maken met stress, maar gaat daar niet op dezelfde manier mee om: sommige kinderen zijn veerkrachtiger dan anderen. Wat kun je hier nou mee in het basisonderwijs en buitenschoolse opvang?

Expeditie Veerkracht is gestart met een gratis, interactief webinar over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die jij speelt in het versterken van veerkracht. Vervolgens zal er elke week een online module zijn waar je direct mee aan de slag kunt gaan.

Expeditie Veerkracht is gestart!

Maandag 17 mei 2021 werd Expeditie Veerkracht afgetrapt met een gratis, interactief webinar. Deze sessie was voor directeuren, bestuurders, intern begeleiders en teamleiders van primair onderwijs en buitenschoolse opvang.

Vier experts zijn onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld in gesprek gegaan over de gevolgen van stress op het kinderbrein. Hoe zie je dat in het gedrag van kinderen, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat betekent dit voor de leerprestaties? Welke rol speelt de school en bso in veerkrachtversterking bij kinderen?

Bekijk het webinar

Modules voor leerkrachten en pm'ers

Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn er vanaf 31 mei vier weken lang korte, online modules over veerkracht bij kinderen gestart.

Iedere week een ander thema, maar altijd met praktische handvatten. Want juist zij snappen als geen ander dat veerkracht belangrijk is, dat als een kind lekker in zijn vel zit, het beter leert, het meer kan hebben en meer energie heeft!

Lees meer over de modules

Deelnemen

Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn er vier korte, online modules over veerkracht bij kinderen. Selecteer de module waar jij mee wilt starten.

Module 1 - Sociale omgeving
Module 2 - Een positief zelfbeeld
Module 3 - Omgaan met gevoelens
Module 4 - Problemen oplossen
Expeditie veerkracht 2

Expeditie Veerkracht 1

Expeditie veerkracht 3

Impact van stress op kinderen

Stress of een traumatische gebeurtenis kan een enorme impact hebben op een kind. Hoe dat werkt in de hersenen zie je in onderstaande animatie. En je ziet ook hoe belangrijk jouw rol hierbij kan zijn. Jij kan het kind helpen zodat het veerkrachtiger wordt!

Wil je op de hoogte blijven?

Vul hier je naam en e-mailadres in en wij zullen je voortijdig op de hoogte houden over nieuwe activiteiten en initiatieven omtrent Expeditie Veerkracht.