2 tips voor organisaties bij informatie wegen

1. Stel instrumenten beschikbaar

Als er voor jouw organisatie instrumenten bestaan om veiligheid en/of risico’s in te schatten, stel deze dan beschikbaar voor de medewerkers.

Een overzicht van de beschikbare instrumenten en door wie deze gebruikt kunnen worden vind je bij het NJI: Veiligheid en risico's inschatten, wat helpt?

Stel je medewerkers vervolgens ook in staat om ermee te kunnen werken. Dat wel zeggen dat ze geschoold moeten zijn en dat de instrumenten ingebed moeten zijn in de registratiesystemen en werkwijze.

2. Stel samen met de aandachtsfunctionaris een visie op veiligheid op

Wat verstaan jullie onder veiligheid? Wat zijn mogelijke signalen van onveiligheid bij jullie cliënten? Zorg dat er in jullie organisatie een visie op veiligheid is en op welke manier het aanbod van jullie organisatie daaraan bij kan dragen. Plaats dit ook op jullie website, zodat het voor cliënten en andere professionals duidelijk is waar jullie voor staan.

Zie voor inspiratie de afwegingskaders per sector.

Gespreksverslagen:
‘Informatie wegen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen