6 praktijktips voor aandachtsfunctionarissen over wel of niet melden

1. Zorg dat je collega’s vanaf het begin samenwerken met de cliënt

De angst om te moeten melden is een veelgehoorde belemmering van professionals. De belangrijkste aanbeveling daarover is: zorg dat de samenwerking met de cliënt / ouders goed is. Dat betekent dat professionals de eerste signalen en kleine zorgen direct voorleggen aan de cliënt / de ouders. Daardoor voorkom je later in het proces dat je een hoge drempel ervaart om hen te moeten vertellen dat een melding bij Veilig Thuis nodig is.

Hamer er als aandachtsfunctionaris dus bij je collega’s op dat ze ten alle tijden inzetten op een goede samenwerking met ouders, vanaf het eerste contact. Hoe je dat doet lees je bij de andere thema’s van Wijzer met de meldcode.

2. Zorg dat je collega’s Veilig Thuis kennen

Veel Veilig Thuis-organisaties bieden aan om voorlichting te komen geven bij organisaties in hun regio. Zo heeft de regio Flevoland een Meldcodetour. Vraag bij Veilig Thuis in jouw regio welke mogelijkheden er zijn. Dat vergroot de bekendheid en maakt de drempel om Veilig Thuis in te roepen lager. Een andere manier om medewerkers bekend te maken met de werkwijze van Veilig Thuis is door de animatie met hen te delen. Bijvoorbeeld via een nieuwsbericht of door het op intranet te plaatsen. Daarmee laat je je collega’s ook zien dat zij altijd zelf contact op kunnen nemen met Veilig Thuis om advies te vragen.

3. Verbeter de samenwerking met Veilig Thuis

Experts noemen verschillende goede voorbeelden om de samenwerking tussen Veilig Thuis en melders te verbeteren, waaronder:

  • In verschillende regio’s is Veilig Thuis op locatie te vinden: een medewerker houdt dan spreekuur voor melders in de gemeenten.
  • In IJsselland vindt in een aantal gemeenten een experiment plaats van een wekelijks overleg tussen Veilig Thuis en lokale team over alle meldingen van die week, met als centrale vraag: kan de lokaal team professional zo aan de slag? Heeft hij/zij voldoende informatie?
  • In Zuid-Limburg zijn wekelijkse triagetafels met het wijkteam waarin face-to-face alle meldingen van die week worden doorgenomen per gemeente.

Ga na of er voor jouw regio ook dergelijke initiatieven zijn en sluit daar zo mogelijk bij aan.

4. Ondersteun je collega’s bij het maken van een beslissing en het doen van een melding

Het is belangrijk dat je collega’s de meldcode niet alleen doorlopen, maar bij jou advies en ondersteuning kunnen vragen. Zorg daarom dat je zelf goed op de hoogte bent van de vragen die in het afwegingskader zijn opgenomen. Kijk ook mee naar de informatie die zij hebben verzameld en naar de melding die zij van plan zijn om te doen.

Voor meer tips om collega's te ondersteunen kun je ook de tips voor professionals gebruiken.

5. Weet hoe je een ‘veilige melding’ kunt doen

Het kan voorkomen dat je de inschatting maakt dat de veiligheid van de medewerker of die van een gezinslid in gevaar komt door een melding bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld omdat er concrete bedreigingen zijn, er vuurwapens in een huishouden zijn of omdat het slachtoffer vertelt over het risico op escalatie. Doe de melding dan niet alleen, maar meld samen met een andere partij of overleg wie de melding kan doen. Overleg met Veilig Thuis welke veiligheidsafspraken gemaakt kunnen worden om toch een melding te doen.

‘Maak een veiligheidsplan met de betrokken professionals – de wijkagent, je leidinggevende, Veilig Thuis - met daarin ook concrete oplossingen, zoals dat je ervoor zorgt dat je bij de uitgang van de kamer zit, dat je de wijkagent geïnformeerd hebt en dat je het gesprek met het gezin niet alleen voert’
Wijkteammedewerker

Een anonieme melding, dat wil zeggen dat de naam van de melder niet bekend wordt gemaakt aan het gezin, behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.

‘Er is ook een mogelijkheid bij Veilig Thuis om anoniem een melding te doen. Dus als de angst groot is, als de bedreiging zo groot is, maak dat dan bespreek bij Veilig Thuis. Dan kan je samen zoeken naar een oplossing. Soms kom je dan op manieren waarop je toch een veilige melding kunt doen en soms kan het anoniem. Het handelingsprotocol van Veilig Thuis biedt daarvoor een mogelijkheid.’
Medewerker Veilig Thuis

6. Zorg voor draagvlak van het bestuur

Voor het werken met de meldcode in het algemeen is het belangrijk dat je draagvlak vanuit het bestuur hebt om dat te doen. In het bijzonder voor het doen van een melding bij Veilig Thuis is het belangrijk dat de organisatie achter haar medewerkers staat.

Gespreksverslagen:
‘Wel of niet melden?’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen