2 tips voor organisaties om medewerkers te steunen bij het wel of niet melden

Steun je medewerkers

Professionals kunnen het spannend vinden een melding te moeten doen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor klachten van de cliënt of dat cliënten weglopen. Het is belangrijk als organisatie medewerkers te laten weten dat je achter hen staan.

‘Als je dat meemaakt, dat je na melding gezinnen kwijt bent geraakt of als een cliënt uit contact gaat, dan draagt dat er niet aan bij om een volgende keer een gesprek aan te gaan. Dat speelt bij professionals een rol. Maar binnen onze organisatie wordt heel duidelijk gezegd: de angst om cliënten kwijtraken is geen reden om de meldcode niet op te starten. Dat is heel belangrijk.’
Medewerker GGZ - beschermd wonen

Integreer de meldcode in je werkwijze

Maak het werken met de meldcode praktisch en makkelijk uitvoerbaar voor je medewerkers. Een manier om dat te vergemakkelijken is bijvoorbeeld door de vijf stappen als pop-up in het registratiesysteem / dossier op te nemen – zo ontstaat een duidelijke interne route hoe de meldcode te doorlopen. Daarmee normaliseer je niet alleen het werken volgens de stappen van de meldcode, maar zorg je er ook voor dat het verzamelen van de informatie voor een melding bij Veilig Thuis weinig tijd kost.

‘Wij hebben bijvoorbeeld het meldcodeformulier een update gegeven en alle stappen van de meldcode erin gezet. Als je dan een melding doet, heb je alles netjes per stap gedocumenteerd.’

Gespreksverslagen:
‘Wel of niet melden?’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen