De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verandert. Wat betekent dat voor jou als professional? We geven op deze pagina's alle nuttige informatie hierover. En het laatste nieuws over de meldcode.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

teaser

Afwegingskader: De meldcode is verbeterd

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader.

Lees meer

Introductiecursus Meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet.

Doe de introductiecursus

Schrijf je in voor de Meldcode nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de laatste updates.

Nu inschrijven

Meldcode actueel:

Laatste nieuws over de meldcode

Alle beroepsgroepen hebben het basisdocument Afwegingskader vertaald voor hun eigen beroepsgroep.

Lees meer

Waarom wordt de meldcode aangepast?

De eerste stap is gezet: de beroepsgroepen hebben een afwegingskader gemaakt.

Lees meer

SNELLER HULP VOOR KIND MET ZIEKE OF VERSLAAFDE OUDER

Augeo Jongerentaskforce juicht aanbevelingen Kinderombudsman toe: kinderen met vader of moeder in de problemen sneller helpen.

Lees meer

Luister naar kinderen

‘Je kunt als hulpverlener bij het eerste gesprek toch gewoon vragen: hoe kan ik jou het beste helpen?'

Lees meer